Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Άρειος Πάγος: Συνταγματικές οι διατάξεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, κατ’ εξαίρεση λόγω εκδήλωσης εντόνου ενδιαφέροντος από το Νομικό κόσμο της χώρας και από μεγάλο αριθμό πολιτών, αναρτάται η υπ’ αριθμ 36/2020 γνωμοδοτική απόφαση της Ολομελείας.

Με την εν λόγω απόφαση, η Ολομέλεια ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι είναι σκόπιμες και συνταγματικά επιτρεπτές οι υπό νομοθέτηση ρυθμίσεις με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου (νόμος 4745/2020), για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις, αφού ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις, που διατυπώθηκαν στην εισήγηση και ειδικότερα η αναγκαιότητα κάλυψης των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων ειρηνοδικών, προς αποφυγή υπερχρέωσης των υπηρετούντων δικαστών.

Δείτε ή κατεβάστε από εδώ την απόφαση 36/2020

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.