Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

29 Οκτώβριου 2021

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο
Στις 22 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 38σέλιδη έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που διεξήγαγε το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η έλλειψη «προσέγγισης βάσει κινδύνου» (‘RBA’) και η διαφορετική εφαρμογή των απαιτήσεων ‘AML/CFT’ αυξάνει το κόστος και μειώνει την ταχύτητα και διαφάνεια στις διεθνείς διασυνοριακές πληρωμές.

Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.