Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ένταξη στο Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών: Όλη η διαδικασία και τα στάδια, αίτηση, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες της πλατφόρμας

17 Ιανουάριου 2022

Ένταξη στο Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών: Όλη η διαδικασία και τα στάδια, αίτηση, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες της πλατφόρμας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 4041 ΕΞ 2022 σχετικά με την ένταξη στο Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης Οφειλετών.

Με την απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο της αίτησης, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών της διαδικασίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του ν. 4738/2020.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.