Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έως η της 30η.4.2021 ολοκληρώνεται η διαδικασία καταβολής της εφάπαξ ενίσχυσης (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

27 Φεβρουάριος 2021

Έως η της 30η.4.2021 ολοκληρώνεται η διαδικασία καταβολής της εφάπαξ ενίσχυσης (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία τροποποιείται η 48222/1215/24.11.2020 ΚΥΑ σχετικά με  «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’5225).

Η απόφαση προβλέπει ότι η διαδικασία καταβολής της εφάπαξ ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 30-4-2021 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Κωδικοποιημένη 48222/1215/24.11.2020 απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου