Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για Δηλώσεις Covid και Ενοικίων Μαΐου 2021 – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

4 Αύγουστος 2021

Έως 27 Αυγούστου η προθεσμία για Δηλώσεις Covid και Ενοικίων Μαΐου 2021 - Δημοσιεύθηκε η απόφαση
  • Δήλωση Covid Χρόνος υποβολής της δήλωσης για το Μάιο 2021
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α.1170/2021 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1162/2018 και σύμφωνα με την οποία “ειδικά για τον μήνα Μάιο 2021, οι εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» ή/και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021.”

Δείτε αναλυτικά

την απόφαση Α.1170/2021 και
την ΠΟΛ.1162/2018 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου