Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έως 28.2.2022 η αποστολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια – Παράταση έως την ίδια ημερομηνία και για τα στοιχεία των τραπεζών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιείται η  ΠΟΛ.1033/28.1.2014   αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013

Εκτός από τις τροποποιήσεις σε ορισμένες πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί υπόχρεοι φορείς που αναφέρονται στην απόφαση, δίνεται παράταση για την υποβολή των στοιχείων των περιπτώσεων 1.1.α, 1.1.δ και 1.1.ε  (τόκοι καταθέσεων τραπεζών,  μερίσματα από εισηγμένες εταιρίες,  στοιχεία για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων) έως 28.2.2022, αντί της 15ης Ιανουαρίου που ίσχυε.

Επίσης για τη διαβίβαση των πληροφοριών που στέλνουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αντί της 31ης Μαρτίου που ίσχυε.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την ΠΟΛ.1033/28-1-2014 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.