Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Απριλίου 2021

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Απριλίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

109.085.879.897,39

109.077.823.794

0,007%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.281.955.181

24.214.011.244

0,281%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.803.924.716

84.863.812.550

-0,071%

Πλήθος οφειλετών

3.937.848

3.991.846

-1,353%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.913.606 (μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με Απρίλιο 2021)  

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

242.516.019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

197.311.010

ΜΑΡΤΙΟΣ

186.095.014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

187.351.198

4ΜΗΝΟ

813.273.241

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

186.095.014

1,38%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

187.351.198

27,82%

4ΜΗΝΟ

1.294.981.868

1.165.270.871

1.013.561.753

813.273.241

-19,76%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:  

Για το 4μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.561εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.430εκ. € (αύξηση κατά 5,3%).  

Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 250εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 222εκ. (αύξηση κατά 12,6%) Το 86 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

75.552.570

60.473.983

-20%

Εισόδημα

27.894.986

24.494.345

-12%

Φόροι στην Περιουσία

5.566.695

3.194.743

-43%

Φ.Π.Α.

53.921.904

47.391.343

-12%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

7.016.167

-1.532.880

-122%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

728.056

619.951

-15%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

12.802.504

43.816.855

242%

Δικαστικά έξοδα

6.173.127

5.273.285

-15%

Καταλογισμοί

2.725.972

3.427.860

26%

Δάνεια

540.276

28.613.796

5196%

 

192.922.256

215.773.279

12%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών: Για το 4μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.332εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.281 εκ. (αύξηση κατά 2,2 %). Για το μήνα αναφοράς (Απρίλιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 168 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 204εκ. (μείωση κατά 17,6%) 3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ): Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 4μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 549εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 374εκ € (αύξηση κατά 45,2%) . Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Απρίλιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 128 εκ. € (έναντι 99εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 29,2%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (85,3%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

33.972.231

31.586.143

-7%

Εισόδημα

12.245.029

32.027.516

162%

Φόροι στην Περιουσία

6.425.683

13.446.932

109%

Φ.Π.Α.

36.931.555

33.560.326

-9%

ΣΥΝΟΛΟ

89.574.498

110.620.917

23%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

      334.892.778  

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

      392.099.598  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

      350.572.787  

23,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

      299.378.691  

32,4%

4ΜΗΝΟ

1.944.010.617

1.664.919.184

1.397.024.839

     1.376.943.854  

-1,4%