Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το TAX ADMINISTRATION MONITOR ΜΑΙΟΥ 2022

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαΐου 2022, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

ΜΑΪΟΣ 2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΜΤΒΛ

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

112.537.319.344

112.551.205.027

-0,01%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

25.481.626.609

25.417.077.406

0,25%

Ρυθμιζόμενο ποσό

5.057.646.627

5.224.757.219

-3,20%

Υπόλοιπο σε αναστολή

793.766.232

815.755.498

-2,70%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

87.055.692.735

87.134.127.621

-0,09%

Πλήθος οφειλετών

4.744.758

3.944.665

20,28%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν:3.905.073 (μειωμένο κατά 21,5% σε σχέση με Μάιο 2022)

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

282.331.673

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

263.827.917

ΜΑΡΤΙΟΣ

271.780.105

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

220.442.514

ΜΑΪΟΣ

225.395.645

5ΜΗΝΟ

1.263.777.854

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2022

2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019

282.331.673

16,42%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010

263.827.917

33,71%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

186.095.014

271.780.105

46,04%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

187.351.198

220.442.514

17,66%

ΜΑΪΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

187.368.260

225.395.645

20,30%

5ΜΗΝΟ

1.556.055.832

1.409.534.687

1.178.489.426

1.000.641.501

1.263.777.854

26,30%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 314εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 334εκ. (μείωση κατά 7,75%).

Το 93 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2021

ΜΑΪΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

3.977.161

3.537.228

-11%

Εισόδημα

37.269.246

29.744.869

-20%

Φόροι στην Περιουσία

5.880.391

6.819.700

16%

Πρόστιμα Άμεσοι

7.373.125

6.677.285

-9%

Φ.Π.Α.

173.326.046

192.336.660

11%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

12.239.198

2.837.251

-77%

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

1.165.701

1.506.755

29%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

55.567.321

13.448.926

-76%

Δάνεια

2.651.096

16.153.513

509%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

17.711.303

18.663.119

5,37%

ΣΥΝΟΛΟ

317.160.587

291.725.307

-8%

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφθασε τα 4,037 δις, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φθάσει τα 2,901 δις (αυξημένο κατά 39,2%)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 5ΜΗΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΥΨΟΥΣ 0,8 δις €

Στις συγκρίσεις των δύο περιόδων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας.

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφθασε τα 270 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φθάσει τα 315 εκ. (μείωση κατά 14,33%)

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,773 δις , ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,647 δις (αυξημένο κατά 42,6%)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ 5 ΜΗΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΥΨΟΥΣ 0,8 δις

Στις συγκρίσεις των δυο περιόδων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2021 υπήρχαν περιορισμοί της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας.

3.Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Μαΐου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 156εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 113εκ € (αύξηση κατά 38,5%) .

To 94 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΪΟΣ 2021

ΜΑΪΟΣ 2022

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

6.671.118

9.995.128

50%

Εισόδημα

26.540.206

34.417.387

30%

Φόροι στην Περιουσία

12.279.852

16.212.952

32%

Φ.Π.Α.

58.308.694

85.294.304

46%

ΣΥΝΟΛΟ

103.799.870

145.919.771

41%

Σε ό,τι αφορά το 5μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 761 εκ € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 661 εκ. € (αύξηση κατά 15,1%)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

334.892.778

350.033.149

4,5%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

392.099.598

449.849.880

14,7%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

350.572.787

478.129.209

36,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

299.378.691

377.095.826

26,0%

ΜΑΪΟΣ

410.760.698

353.972.485

239.408.565

315.814.377

399.866.652

26,6%

5ΜΗΝΟ

2.354.771.314

2.018.891.669

1.636.433.404

1.692.758.232

2.054.974.716

21,4%

Επισήμανση: «Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς…»

Source