Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το TAX ADMINISTRATION MONITOR Οκτωβρίου 2021


AAΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Οκτωβρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ ανακοινώνει τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

109.825.126.368

109.416.185.425

0,37%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.990.421.145

24.878.832.976

0,45%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.834.705.222

84.537.352.449

0,35%

Πλήθος οφειλετών

4.292.632

3.656.672

17,39%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.366.874 (αυξημένο κατά 1,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021)

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

242.516.019

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

197.311.010

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

186.095.014

1,38%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

187.351.198

27,82%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

187.368.260

13,61%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

205.991.062

208.855.544

1,39%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712

239.888.433

238.782.140

198.739.717

-16,77%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

164.116.122

-16,70%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

174.782.479

-4,86%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

176.188.868

9,62%

10ΜΗΝΟ

2.569.478.832

2.478.462.359

2.164.734.630

1.923.324.231

-11,15%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 10μηνο 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.872εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 4.939εκ. € (μείωση κατά 1,35%).

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 713εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.041εκ. (μείωση κατά 31,54%).

Το 96,8 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

18.387.460

20.105.079

9%

Εισόδημα

517.212.302

444.357.412

-14%

Φόροι στην Περιουσία

12.542.030

9.225.813

-26%

Φ.Π.Α.

80.494.011

107.294.917

33%

Αχρεωστήτως Καταβληθέντες

1.062.841

1.643.063

55%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

7.347.305

12.772.875

74%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

1.230.375

6.065.758

393%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά

11.360.574

12.650.493

11%

Δικαστικά έξοδα

3.600.823

5.392.914

50%

Καταλογισμοί

4.076.834

2.358.779

-42%

Δάνεια

352.287.557

68.244.542

-81%

 

1.009.602.113

690.111.645

-32%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.385 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 4.269 εκ. (αύξηση κατά 2,72 %).

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 627 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 670 εκ. (μείωση κατά 6,44%).

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 10μηνου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 1.472εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 1.128εκ € (αύξηση κατά 30,5%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Οκτώβριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 257 εκ. € (έναντι 169εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 37,9%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94,5%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

19.059.972

16.006.726

-16%

Εισόδημα

81.054.866

150.687.449

86%

Φόροι στην Περιουσία

11.469.039

11.366.624

-1%

Φ.Π.Α.

57.753.120

64.898.231

12%

ΣΥΝΟΛΟ

169.336.997

242.959.030

43%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

334.892.778

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

392.099.598

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

350.572.787

23,4%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

299.378.691

32,4%

ΜΑΙΟΣ

410.760.698

353.972.485

239.408.565

315.814.377

31,9%

ΙΟΥΝΙΟΣ

394.631.112

363.383.493

279.050.480

342.437.303

22,7%

ΙΟΥΛΙΟΣ

405.839.583

432.322.900

355.334.408

324.301.548

-8,7%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

418.236.648

395.472.071

300.499.032

296.595.563

-1,3%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

420.777.064

476.793.696

393.192.369

392.335.667

-0,2%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

513.335.826

571.697.751

363.034.734

395.262.675

8,9%

10ΜΗΝΟ

4.507.591.549

4.258.561.580

3.327.544.427

3.443.690.987

3,5%