Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικές πληρωμές τελωνειακών οφειλών κατά τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονικές πληρωμές τελωνειακών οφειλών κατά τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2021

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005, η Παρασκευή 2 και η Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών αντίστοιχα) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Κατά τις ως άνω ημέρες, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω αργίας του συστήματος TARGET2 και ως εκ τούτου:
1) δεν θα πραγματοποιηθούν εκκαθαρίσεις και διακανονισμοί  και δεν θα ανταλλαγούν αρχεία συναλλαγών πληρωμών με τις Τράπεζες και τους διαχειριζόμενους Οργανισμούς.
2) Παρόλα αυτά, θα διεκπεραιωθούν κανονικά όλες οι on line ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet.
3) οι ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένη ημερομηνία (όχι on line), θα αποσταλούν στο ICISnet (με αρχείο batch) την Τρίτη 5 Απριλίου 2021, οπότε και θα επεξεργαστούν προκειμένου να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία (απελευθέρωση εμπορευμάτων, κλπ)

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε:

Α) όπως λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω αργίες, σε τυχόν καταληκτικές ημερομηνίες βεβαιωμένων οφειλών και λοιπών υποχρεώσεων.

Β) όπως ενημερωθείτε από τα πιστωτικά ιδρύματα, με τα οποία συνεργάζεσθε, για τη μορφή ηλεκτρονικής πληρωμής που αυτά εφαρμόζουν κατά τις συναλλαγές τους.