Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας φορολογικών υποχρεώσεων για υπόχρεους του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2022

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση προθεσμίας φορολογικών υποχρεώσεων για υπόχρεους του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου

Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή και κατόπιν εισήγησης της Κρατικής Υπηρεσίας Αρωγής με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες, παρατείνονται οι προθεσμίες εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ, φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου, λοιπών εμμέσων φόρων, εισφορών και τελών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2022 οι προθεσμίες υποβολής:

Των αρχικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στον Δήμο Σητείας για την απόδοση:
α) παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013,
β) φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων,
γ) τελών χαρτοσήμου και λοιπών εμμέσων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,

Των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.10.2022,

Των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 31.10.2022 και για τις οποίες προβλέπεται η ταυτόχρονη εξόφληση των δύο δόσεων καταβολής του φόρου μέχρι την 30/11/2022.

Των αιτήσεων – δηλώσεων επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. με κύρια κατοικία ή αγροτική τους εκμετάλλευση στον Δήμο Σητείας.

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της περιφέρειας στην οποία έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα), οι οποίοι είναι εντολείς/πελάτες λογιστή – φοροτεχνικού – λογιστικού γραφείου που έχει έδρα στον Δήμο Σητείας της ΠΕ Λασιθίου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους φορολογούμενους εντολείς/πελάτες από τους οποίους ο λογιστής – φοροτεχνικός – λογιστικό γραφείο αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί ψηφιακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, το αργότερο έως την 31-10-2022.

Source