Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΚΙΟΕ: Γιατί αυτή η επιμονή στο χρόνο εφαρμογής της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData»

Επιστολή Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)
Email: [email protected]

Χανιά, 03/10/2021

Προς τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεζυρόπουλο
Διοικητή  ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Στο Προεδρείο και την ΚΔ του ΟΕΕ
 
ΘΕΜΑ: Γιατί αυτή η επιμονή στο χρόνο εφαρμογής της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData»
Οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν και προϋποθέσεις

Στα πλαίσια των οργανωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει αποφασίσει η πολιτική ηγεσία για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της κοινωνίας παρουσιάστηκε ήδη από το 2018 η ιδέα της «ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData» ή αλλιώς «ηλεκτρονικά  βιβλία», με στόχο την εισαγωγή μιας δομικής αλλαγής που θα μεταβάλει ποιοτικά την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικής αρχής.
 
Στην υλοποίηση της εφαρμογής αυτής εμπλέκονται οι εξής παράγοντες:
 
– Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση διαβίβασης των εσόδων και των εξόδων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
– Οι λογιστές-φοροτεχνικοί που αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικής διοίκησης.
– Οι εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες διαβίβασης των δεδομένων.
– Το κράτος το οποίο διαμέσου της ΑΑΔΕ που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος αυτού.
 
Οι μεγάλες αλλαγές προκειμένου να έχουν επιτυχία απαιτούν, μεταξύ άλλων, διαφάνεια, ενημέρωση, ειλικρίνεια και συναίνεση.
 
Ωστόσο, σε καμιά από τις παραπάνω πτυχές δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από το κράτος που είναι και υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής.
 
Το έλλειμμα στη διαφάνεια, στην ενημέρωση και στην ειλικρίνεια είναι πρωτοφανές.

Όφειλε και οφείλει η πολιτική ηγεσία να ενημερώσει για τα προσδοκώμενα οφέλη που θα έχει η κοινωνία από την εφαρμογή του έργου mydata. Στο υπουργείο Οικονομικών ανήκει η ευθύνη να δοθεί στη δημοσιότητα η μελέτη κόστους και οφέλους αυτού του εγχειρήματος ώστε να γίνει φανερό πως ούτε στα τυφλά βαδίζουμε, ούτε με βάση τις υποδείξεις των εταιρειών πληροφορικής. Από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ  έπρεπε να αναληφθεί μια ενημερωτική καμπάνια για το έργο αυτό, ανάλογη με αυτή που έγινε π.χ. για το κτηματολόγιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ενημέρωση το γεγονός ότι μια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση σε συνεργασία με ένα υπάλληλο της ΑΑΔΕ και τη χορηγία μιας εταιρείας πληροφορικής διοργάνωσαν πριν δύο περίπου χρόνια εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα ενημερώνοντας μια μικρή ομάδα λογιστών.

Όφειλε και οφείλει η πολιτική ηγεσία να ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο για το κόστος που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του συστήματος αυτού και για τον τρόπο που αυτό θα καλυφθεί. Το αρμόδιο υπουργείο έως και σήμερα αρνείται πεισματικά να ανακοινώσει τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις για να καλύψουν το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει για αυτές από την εφαρμογή mydata.

Ωστόσο φρόντισε να χορηγήσει  ως κίνητρο τη μείωση του χρόνου παραγραφής για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν έσοδα στην εφαρμογή mydata  μέσω παρόχου, χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιήσει το κόστος που θα έχει για το δημόσιο η σύντμηση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων για τις επιχειρήσεις αυτές. Πέραν αυτού με την συγκεκριμένη απόφαση φαίνεται ότι το κράτος λειτουργεί και ως «ντήλερ» των εταιρειών πληροφορικής.

Όφειλε και οφείλει η πολιτική ηγεσία να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των εταιρειών πληροφορικής και να μην επιτρέψει τη διαμόρφωση ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Ωστόσο δεν τονίζεται όσο είναι αναγκαίο ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στο χώρο της πληροφορικής ενέχουν κίνδυνους για την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Σήμερα με δύο εταιρείες να ελέγχουν το 80% και πλέον του χώρου των επιχειρήσεων και των συνάδελφων λογιστών, πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλήσουμε για υγιή ανταγωνισμό και ακόμη δυσκολότερα μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι αυτός θα υπάρχει στο μέλλον.

Όφειλε και οφείλει η πολιτική ηγεσία να διαμορφώσει ένα συνεκτικό και κατανοητό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρίξει την εφαρμογή του συστήματος mydata στην πράξη. Σήμερα αυτό που έχουμε είναι οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις μιας εφαρμοστικής αποφάσεως και οι διάσπαρτες ερωτήσεις και απαντήσεις με τις οποίες γίνεται γνωστή η ερμηνευτική άποψη της διοίκησης για κάποια δυσνόητα ζητήματα. Ωστόσο αυτή η πρακτική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διοικητική κωδικοποίηση του σχετικού νομοθετικού εφαρμοστικού πλαισίου. Δεν είναι αρμοδιότητα όσων διοργανώνουν σεμινάρια να διαμορφώνουν την ερμηνεία των αποφάσεων. Αυτό ανήκει στον χώρο ευθύνης της ΑΑΔΕ.

Όφειλε και οφείλει η πολιτική ηγεσία και η ΑΑΔΕ να έχει καθιερώσει ένα δοκιμαστικό χρόνο εφαρμογής του συστήματος αυτού, παράλληλα με τις υφιστάμενες δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και στη συνέχεια να προβεί σε αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος και αν η αξιολόγηση ήταν θετική να καθιέρωνε την παραγωγική εφαρμογή του. Ομοίως όφειλε και οφείλει να έχει επιλύσει όλα τα τεχνικά προβλήματα  που λόγω ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας, υπάρχουν σε αρκετούς επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας. Τα προβλήματα αυτά έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί και αντί αυτού δίνονται λύσεις «μπαλώματα» για προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κύριε Υπουργέ

Δεδομένων των αδυναμιών που σας έχουν επισημανθεί -και από το ΟΕΕ- γιατί έχετε αυτή τη βιασύνη και δεν αποφασίζετε την πιλοτική εφαρμογή για το 2022 και την αξιολόγηση στην πράξη της εφαρμογής mydata;

Eφόσον αξιολογηθεί θετικά και με την προϋπόθεση επίλυσης των προβλημάτων τότε να ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του από το 2023.

Όλα τα προϊόντα στην αγορά πωλούνται, κατόπιν διαφήμισης, ολοκληρωμένα και τίθενται σε χρήση έτοιμα, πως εσείς επιδιώκετε ένα ημιτελές προϊόν να το βάλετε σε παραγωγική εφαρμογή και να ταλαιπωρείτε τόσο τους συνάδελφους, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο;
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας
(Α.ΚΙ.Ο.Ε.)