Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΚΙΟΕ: Επιστολή σχετικά με την αναστολή εφαρμογής του έργου My Data

Επιστολή
Της

Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας
(Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

[email protected]

Χανιά 26/07/2021
Αρ.Πρ. Φ/1 4098/26/07/2021

Προς:
το Προεδρείο και την ΚΔ του ΟΕΕ

Θέμα: Αναστολή εφαρμογής του έργου my data

Κύριε Πρόεδρε

Αξιότιμοι συνάδελφοι μέλη της Κ.Δ. του ΟΕΕ

Είναι γνωστές οι δυσμενείς συνθήκες που επέβαλε η πανδημία Covid-19, εδώ και 18 μήνες, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικονομία.

Είναι γνωστές οι αντιξοότητες που αντιμετώπισε πλήθος επιχειρήσεων καθώς και η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν.

Είναι γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε οριακή οικονομική κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος σημαντικός αριθμός από αυτές να μην αντέξουν και να σταματήσουν να λειτουργούν .

Λαμβανομένων υπόψη αυτών οφείλουμε ως επιστημονικός φορέας και θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας να ζητήσουμε:

1. Την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος mydata από 01-01-2022 και έως την 31-12-2022.

2. Αν στον χρόνο της πιλοτικής εφαρμογής λυθούν όσα τεχνικά προβλήματα σήμερα υφίστανται ή προκύψουν στην δοκιμαστική περίοδο και εφόσον μπορεί η ΑΑΔΕ να υποστηρίξει αποτελεσματικά την εφαρμογή αυτή και με την προϋπόθεση της χορήγησης κινήτρων σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος mydata εντός της χρήσεως 2023, αναλόγως των δεδομένων που θα έχουν προκύψει κατά την περίοδο της αξιολόγησης.

Στην περίοδο που ζούμε είναι σημαντικό να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία και η ΑΑΔΕ ότι οι επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά και είναι ολέθριο σφάλμα να τους προσθέτουν βάρη εκτός και αν δεν ενδιαφέρονται για την ύπαρξη τους.

Δεν μπορεί να αποφασίζονται τόσο μεγάλες αλλαγές και να μην διασφαλίζεται η αξιοπρεπής αμοιβή των συναδέλφων ή να μην υπολογίζονται οι δαπάνες που είναι υποχρεωμένοι συνάδελφοι και επιχειρήσεις να επιφορτιστούν τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ποια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να πληρώσει επιπλέον για τις εργασίες του mydata τους συναδέλφους μας ή να πληρώσει για την προσαρμογή σε περιβάλλον mydata όσων δεδομένων έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους από την αρχή του έτους;

Δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών είναι επιβεβλημένο να απαιτήσουμε:

να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής αυτής ξεκινώντας από την πιλοτική εφαρμογή.

να διασφαλιστεί ο επαγγελματικός χώρος των συναδέλφων μας.

να στηριχτούν με οικονομικά κίνητρα οι συνάδελφοι και οι επιχειρήσεις για την πρόσθετη δαπάνη αυτού του έργου που δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί παρά τις δεσμεύσεις των εταιρειών πληροφορικής και των διαβεβαιώσεων της ηγεσίας της ΑΑΔΕ.

Καλούμαστε όλοι μαζί με τις αποφάσεις μας να είμαστε δίπλα στους συναδέλφους και τις επιχειρήσεις πριν είναι αργά.

Με Τιμή

Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Εκ/πος A.ΚΙ.Ο.Ε.