Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αλιείς: Παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 η προθεσμία της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας

23 Νοέμβριου 2021

Αλιείς: Παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 η προθεσμία της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ 1244/2021 τροποποιείται η 1293/2020 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» και σύμφωνα με την προσθήκη στο άρθρο 3 αυτής, για το έτος 2021, η προθεσμία της θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η απόφαση 1244/2021 τροποποιεί επίσης και τις σχετικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών της 1293/2020.

Δείτε την Α.1244/2021 και την κωδικοποιημένη Α.1293/2020 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.