Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αλλαγές στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 – Αναστολή συμβάσεων μόνο για εργαζομένους που απασχολούνται κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο τύπου των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι αλλαγές που έρχονται είναι οι εξής:

– Στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα ληφθούν υπόψη τροποποιητικές δηλώσεις του 2020 που υποβλήθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021, ενώ θα υπάρχουν και ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση υπόνοιας καταστρατήγησης των διατάξεων.

– Εφεξής οι εργοδότες-επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται κατ’ ελάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το πεδίο της σχετικής ρύθμισης θα καταλαμβάνει όσους έχουν προσληφθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Αναμένουμε τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις