Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ανάρτηση Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (β’ φάσης) αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για τη συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (β φάσης) των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για τη συμπλήρωση του σχετικού Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης.

Σήμερα, Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης (β ́ φάσης) των
αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. προκειμένου να συμπληρωθεί το αντίστοιχο Οριστικό Μητρώο Παρόχων:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=parokhoi-katartisis&tab3=

Δείτε εδώ Προσωρινό Πίνακα Παρόχων αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ (Β’ ΦΑΣΗΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης που έχουν απορριφθεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.voucher.gov.gr/

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr/

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.

Απευθύνεται σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών και αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. Ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Source