Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ανακαθορισμός χωρικής αρμοδιότητας για αρκετές ΔΟΥ της χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ

Με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης, για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω ΔΟΥ:

Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’  και ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων , Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χολαργού, Ψυχικού, Ελευσίνας, Α’, Δ’, Ε’ και Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης,  Καλαμαριάς, Λαγκαδά, Κιλκίς, Πολύγυρου, Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης, Α’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Θηβών, Λειβαδιάς, Άμφισσας, Λαμίας, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Χανίων και Ρεθύμνου.

Η αλλαγή στις χωρικές αρμοδιότητες γίνεται, ώστε η περιοχή κάθε Ταχυδρομικού Κωδικού να ανήκει εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένη ΔΟΥ και να μη μοιράζεται σε 2 ή περισσότερες.

Με αυτό τον τρόπο, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την αρμόδια ΔΟΥ και να αναπτυχθούν περαιτέρω ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, όπως την αλλαγή κατοικίας, την έναρξη ατομικής επιχείρησης, την απόδοση ΑΦΜ.

Ο ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των ανωτέρω ΔΟΥ ισχύει:

α) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  που θα αποκτήσουν ΑΦΜ  και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών, ενώ

β) η μεταγραφή των φορολογουμένων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, στη νέα ΔΟΥ, στην οποία αυτοί θα υπάγονται, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες στους οποίους αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές διευθύνσεις για τους οποίους μεταβάλλεται η κατά τόπων αρμοδιότητα των ΔΟΥ έχουν ως εξής:

1) Οι Τ.Κ. 10432, 10558, 10564 και 10679 από τις ΔΟΥ Α’ και Δ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Α’ Αθηνών
2) Οι Τ.Κ. 10434, 10557, 10562, 10563, 10681, 10682 και 10683  από τις ΔΟΥ Α’ και Δ’  Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ   Δ’ Αθηνών
3) Οι Τ.Κ. 11471 και 11473  από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΓ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Δ’ Αθηνών
4) Οι Τ.Κ. 11251, 11257 και 11362  από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΓ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών
5) Οι Τ.Κ. 10445 και 10446  από τις ΔΟΥ Α’ και ΙΓ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ  ΙΓ’ Αθηνών
6) Ο Τ.Κ. 11475 από τις ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ  ΙΓ’ Αθηνών
7) Ο Τ.Κ. 11476 από τις ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ  ΙΓ’ Αθηνών
8) Ο Τ.Κ. 11521 από τις ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Ψυχικού
9) Ο Τ.Κ. 11522 από τις ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Ψυχικού
10) Ο Τ.Κ. 11526 από τις ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών και Ψυχικού θα υπάγεται στη ΔΟΥ  ΙΒ’ Αθηνών
11) Ο Τ.Κ. 11528 από τις ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ΙΒ’ Αθηνών και ΙΖ’ Αθηνών θα υπάγεται στη ΔΟΥ  ΙΒ’ Αθηνών
12) Οι Τ.Κ. 11634 και 11635  από τις ΔΟΥ Δ’ και ΙΖ’ Αθηνών θα υπάγονται στη ΔΟΥ  ΙΖ’ Αθηνών
13) Οι Τ.Κ. 11743 και 11745  από τις ΔΟΥ Α’ και ΙΖ’ Αθηνών θα υπάγονται στην ΔΟΥ  ΙΖ’ Αθηνών
14) Οι Τ.Κ. 12242 και 12243  από τις ΔΟΥ Αιγάλεω και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Αιγάλεω
15) Οι Τ.Κ. 13121 και 13123  από τις ΔΟΥ Αναργύρων και Περιστερίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Αναργύρων
16) Ο Τ.Κ. 14235 από τις ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και Αμαρουσίου θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Νέας Ιωνίας
17) Ο Τ.Κ. 20500 από τις ΔΟΥ Άργους και Κορίνθου θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Κορίνθου
18) Ο Τ.Κ. 23051 από τις ΔΟΥ Τρίπολης και Σπάρτης θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Σπάρτης
19) Οι Τ.Κ. 26221 και 26225  από τις ΔΟΥ Α’ Πατρών και Γ’ Πατρών θα υπάγονται στη ΔΟΥ Α’ Πατρών
20) Ο Τ.Κ. 27061 από τις ΔΟΥ Αμαλιάδας, Πύργου και Καλαμάτας θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Πύργου
21) Οι Τ.Κ. 30001 και 30022 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Αγρινίου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Μεσολογγίου
22)  Οι Τ.Κ. 32001 και 32300 από τις ΔΟΥ Θηβών και Λιβαδειάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λιβαδειάς
23) Οι Τ.Κ. 33056 και 33058 από τις ΔΟΥ Μεσολογγίου και Άμφισσας θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Άμφισσας
24) Ο Τ.Κ. 33057 από τις ΔΟΥ Λαμίας και Άμφισσας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Άμφισσας
25) Ο Τ.Κ. 35010 από τις ΔΟΥ Λάρισας, Λαμίας και Βόλου θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Λαμίας
26) Ο Τ.Κ. 35015 από τις ΔΟΥ Λιβαδειάς και Λαμίας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Λαμίας
27) Ο Τ.Κ. 42200 από τις ΔΟΥ Τρικάλων και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Τρικάλων
28) Ο Τ.Κ. 44001 από τις ΔΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων
29) Ο Τ.Κ. 47043 από τις ΔΟΥ Άρτας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Άρτας
30) Ο Τ.Κ. 48200 από τις ΔΟΥ Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Πρέβεζας
31) Ο Τ.Κ. 50007 από τις ΔΟΥ Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κοζάνης
32) Ο Τ.Κ. 52055 από τις ΔΟΥ Καστοριάς και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καστοριάς
33) Ο Τ.Κ. 53070 από τις ΔΟΥ Πτολεμαΐδας και Φλώρινας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Φλώρινας
34) Οι Τ.Κ. 54248, 54249 και 54250 από τις ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
35) Οι Τ.Κ. 54351, 54454 και 54636 από τις ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ζ’ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Δ’ Θεσσαλονίκης
36) Ο Τ.Κ. 54453 από τις ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
37) Ο Τ.Κ. 54642 από τις ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, Δ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
38) Ο Τ.Κ. 55131 από τις ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Καλαμαριάς
39) Ο Τ.Κ. 54629 από τις ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης
40) Ο Τ.Κ. 54628 από τις ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων
41) Οι Τ.Κ. 54630 και 54632 από τις ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης
42) Ο Τ.Κ. 54633 από τις ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στη ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης
43) Ο Τ.Κ. 54646 από τις ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
44) Οι Τ.Κ. 55534 και 55535 από τις ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και Ζ’ Θεσσαλονίκης θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Ζ’ Θεσσαλονίκης
45) Οι Τ.Κ. 56431 και 56430 από τις ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων θα υπάγονται στη ΔΟΥ  Αμπελοκήπων
46) Ο Τ.Κ. 57006 από τις ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου θα υπάγεται στη ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
47) Ο Τ.Κ. 57011 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης θα υπάγεται  στη ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης
48) Οι Τ.Κ. 57012 και 57014 από τις ΔΟΥ Λαγκαδά  και Πολυγύρου θα υπάγονται στη ΔΟΥ Λαγκαδά
49) Ο Τ.Κ. 62055 από τις ΔΟΥ Κιλκίς και Σερρών θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Σερρών
50) Ο Τ.Κ. 68400 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας θα υπάγεται στη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης
51) Ο Τ.Κ. 69300 από τις ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κομοτηνής
52) Ο Τ.Κ. 74055 από τις ΔΟΥ Ρεθύμνου και Χανίων θα υπάγεται στη ΔΟΥ  Ρεθύμνου

Παρατίθεται σχετικός πίνακας

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

Α/Α

Τ.Κ.            ΠΕΡΙΟΧΗ

ΝΟΜΟΣ

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ

NEA ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

1.

10432

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

2.

10434

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

3.

10445

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

4.

10446

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

5.

10557

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

6.

10558

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

7.

10562

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

8.

10563

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

9.

10564

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

10.

10679

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

11.

10681

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

12.

10682

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

13.

10683

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

14.

11251

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

15.

11257

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

16.

11362

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

17.

11471

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

18.

11473

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

19.

11475

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

20.

11476

ΑΘΗΝΑ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

21.

11521

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

22.

11522

ΑΘΗΝΑ

ΙΓ’ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

23.

11526

ΑΘΗΝΑ

ΙΒ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

24.

11528

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΒ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ΑΘΗΝΩΝ

25.

11634

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ΑΘΗΝΩΝ

26.

11635

ΑΘΗΝΑ

Δ’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ΑΘΗΝΩΝ

27.

11743

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ΑΘΗΝΩΝ

28.

11745

ΑΘΗΝΑ

Α’ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ’ΑΘΗΝΩΝ

29.

12242

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

30.

12243

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

31.

13121

ΙΛΙΟΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

32.

13123

ΙΛΙΟΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

33.

14235

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

34.

20500

ΝΕΜΕΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΥΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

35.

23051

ΣΚΑΛΑ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

36.

26221

ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΙΑΣ

Α’ΠΑΤΡΩΝ

Α’ΠΑΤΡΩΝ

Γ’ΠΑΤΡΩΝ

37.

26225

ΠΑΤΡΑ

Α’ΠΑΤΡΩΝ

Γ’ΠΑΤΡΩΝ

38.

27061

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

39.

30001

ΝΕΟΧΩΡΙ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

40.

30022

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

41.

32001

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΗΒΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

42.

32300

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΘΗΒΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

43.

33056

ΕΥΠΑΛΙΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

44.

33057

ΓΡΑΒΙΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

45.

33058

ΕΡΑΤΕΙΝΗ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

46.

35010

ΔΟΜΟΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

47.

35015

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

48.

42200

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

49.

44001

ΠΡΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

50.

47043

ΑΓΝΑΝΤΑ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

51.

48200

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

52.

50007

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

53.

52055

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

54.

53070

ΦΙΛΩΤΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

55.

54248

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

56.

54249

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

57.

54250

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

58.

54351

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

59.

54453

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

60.

54454

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

61.

54628

MENEMENH

A’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

62.

54629

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

63.

54630

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

64.

54632

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

65.

54633

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

66.

54636

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

67.

54642

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

68.

54646

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

69.

55131

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

70.

55534

ΠΥΛΑΙΑ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

71.

55535

ΠΥΛΑΙΑ

Δ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

72.

56431

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

73.

56430

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

74.

57006

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

75.

57011

ΓΕΦΥΡΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

76.

57012

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

77.

57014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

78.

62055

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

79.

68400

ΣΟΥΦΛΙ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

80.

69300

ΣΑΠΕΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

81.

74055

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Source