Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ανασκόπηση νομοθεσίας έτους 2021 – 2 νόμοι και 47 αποφάσεις ανά εβδομάδα

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές του έτους 2022 κι αφήσαμε πίσω μας το 2021, το οποίο —όπως άλλωστε και οι προηγούμενες χρονιές— ήταν γεμάτο από πλήθος νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το 2021 ήταν το πιο «παραγωγικό» έτος των τελευταίων πέντε ετών και σε αυτό συνέβαλε φυσικά εκτός των άλλων και η συνέχιση της πανδημίας.  

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε το έτος 2021 αναφορικά με την ψήφιση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κ.λπ, αλλά και με την έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, διοικητικών λύσεων, κ.ά.  

Μέσα στο 2021 ψηφίστηκαν συνολικά 111 νέοι νόμοι ενώ δημοσιεύθηκαν 102 Προεδρικά Διατάγματα. Το σύνολο της νομοθεσίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αποτυπώνεται σε 12.022 σελίδες.  Από τα ανωτέρω νομοθετήματα, εξήντα εξ αυτών περιείχαν φορολογικές, εργατικές, ασφαλιστικές και αναπτυξιακές διατάξεις.

Αναλυτικά ανά μήνα τα νομοθετήματα που περιείχαν διατάξεις που άπτονται του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού είχαν ως εξής:

 

Περίοδος Νομοθεσία
  Νόμοι-ΠΝΠ Προεδρικά Διατάγματα
Ιανουάριος 2 2
Φεβρουάριος 4
Μάρτιος 6
Απρίλιος 6
Μάιος 3 2
Ιούνιος 4
Ιούλιος 7
Αύγουστος 3
Σεπτέμβριος 7
Οκτώβριος 4
Νοέμβριος 5
Δεκέμβριος 8
Σύνολο 60 4

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω νόμους τροποποίησαν διατάξεις υφιστάμενων σημαντικών νομοθετημάτων.  

Περαιτέρω, οι νόμοι που υπέστησαν τις περισσότερες τροποποιήσεις ήταν αναλυτικά οι ακόλουθοι:

Νόμοι Τροποποιήσεις μέσα στο 2021
4764/2020 Ρυθμίσεις για την πανδημία 15
4790/2021 Ρυθμίσεις για την πανδημία 12
4172/2013 ΚΦΕ 12
4714/2020 Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας  11
ΠΝΠ20.03.2020/2020 Ρυθμίσεις για την πανδημία 11
2859/2000 ΦΠΑ 11
4512/2018 Επιδόματα 9
4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα  8
4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου  8
4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις 8
4223/2013 ΕΝΦΙΑ 8
4797/2021 Κρατική αρωγή 7
4820/2021 Εμβολιασμός 7
4756/2020 Μέτρα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 7
4738/2020 Ρύθμιση οφειλών  7
4495/2017 Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 7
4174/2013 ΚΦΔ 4
2961/2001 Κληρονομιές δωρεές γονικές παροχές 4
2960/2001 Τελωνειακός κώδικας 4

Την ψήφιση των νόμων ακολούθησε —ως είθισται— η έκδοση πλήθους αποφάσεων και εγκυκλίων. Αναλυτικά, κατά το έτος το 2021 εκδόθηκαν 2.493 εγκύκλιοι/αποφάσεις/ατομικές λύσεις/απαντήσεις Σ.ΛΟ.Τ.,  οι οποίες αφορούσαν σε εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, λογιστικά και λοιπά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός του λογιστή-φοροτεχνικού, καθώς επίσης και τον covid-19.

Αναλυτικά:

Είδος αποφάσεων 2021
Εγκύκλιοι – ΠΟΛ 2448
 Έγγραφα- Ατομικές λύσεις 3
Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ 42
   
Σύνολο 2493

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμούς και οδηγίες που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική νομοθεσία και τα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ.

 

 Ευρωπαϊκή νομοθεσία Αριθμός
Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 3
Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης 6

Τέλος, στον κόμβο δημοσιεύθηκαν άρθρα – μελέτες, καθώς και πλήθος δικαστικών αποφάσεων (του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

 

Αριθμός

 Άρθρα- Μελέτες 112
Αποφάσεις δικαστηρίων 238

Ανά μήνα οι αποφάσεις, κ.λπ. που εκδόθηκαν έχουν ως ακολούθως:

Εγκύκλιοι – αποφάσεις – άρθρα – δικαστικές αποφάσεις
  πλήθος
Ιανουάριος 296
Φεβρουάριος 242
Μάρτιος 281
Απρίλιος 284
Μάιος 214
Ιούνιος 216
Ιούλιος 321
Αύγουστος 207
Σεπτέμβριος 258
Οκτώβριος 241
Νοέμβριος 230
Δεκέμβριος 280

Το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων/άρθρων, κλπ, αφορούσε στους εξής τομείς:

Τομείς   πλήθος
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων 24
Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ) 12
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ 260
Γ.Ε.ΜΗ. 6
Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων) 2
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς 1
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5
Επενδύσεις – αναπτυξιακά κίνητρα 140
Εργατικά – Απασχόληση 213
Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) 29
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων 135
Έλεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ 29
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα 70
Κτηματολόγιο 30
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ 132
Κεφαλαιαγορά – Χρηματιστήριο 1
Λοιπά  – covid-19 1126
Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων) 13
Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 221
Πόθεν Έσχες 4
Σχέσεις κράτους – πολίτη 17
Τέλη και ειδικές Φορολογίες 63
Τελωνεία – Ειδικ. φόροι 176
Φ.Π.Α. 151
Φορολογία Εισοδήματος 404
Φορολογία Κεφαλαίου 49

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2021 είχαμε μια αύξηση στην «παραγωγή» νέων νόμων, αποφάσεων, κ.λπ. σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Κανείς δεν αμφισβητεί πως εδώ και δύο χρόνια περίπου βιώνουμε πρωτόγνωρες στιγμές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσής του. Αναφορικά με τα επαγγελματικά μας δρώμενα, τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα αφού, εκτός από την ατομική μας προστασία απέναντι στον κορωνοϊό έχουμε να αντιπαλέψουμε και την πληθώρα νέων υποχρεώσεων, με δυσνόητο περιεχόμενο, που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε στενό χρονικό πλαίσιο.

Σε όλο το 2021, ανά εβδομάδα,  έπρεπε να διαβάσουμε, να αφομοιώσουμε, να ενημερώσουμε τους πελάτες μας και εν τέλει να εφαρμόσουμε, 2 νόμους και 47 αποφάσεις (7 αποφάσεις ανά ημέρα). Αξίζει επίσης να τονίσουμε πως, μέσα σε όλα αυτά έχει προστεθεί και η εφαρμογή των MyData και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Επιπροσθέτως, στη μέχρι τώρα περίοδο του covid-19, πολλές φορές ως επαγγελματίες βαδίζουμε στα τυφλά, γιατί δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες ή αυτές που δίνονται είναι ελλιπείς, ενώ απουσιάζουν —ή καθυστερούν χαρακτηριστικά— οι υπουργικές αποφάσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων μέτρων. Πώς να συμβουλεύσεις σωστά τον πελάτη σου όταν δεν υπάρχει επίσημη απόφαση; Κι αν δώσεις μια συμβουλή εν μέσω πίεσης που δέχεσαι και τελικά στην απόφαση αναφέρονται άλλα πράγματα ποιος θα αναλάβει την ευθύνη; Πώς να υποβάλεις ορθά μια δηλωτική υποχρέωση όταν υπάρχουν τόσες ασάφειες;

Μέσα σ΄αυτό το συνονθύλευμα των νόμων, των αποφάσεων, των εγκυκλίων, των διοικητικών λύσεων, πάνω σε ένα σαθρό και συνεχώς ευμετάβλητο φορολογικό σύστημα,  εμείς οι λογιστές καλούμαστε να ασκήσουμε με συνέπεια το επάγγελμά μας υπό την δαμόκλειο σπάθη των κυρώσεων που επιφέρουν οι τυχόν λάθος χειρισμοί μας –αποτέλεσμα της πολυνομίας και των ασαφειών– ή απλώς και μόνο η μη τήρηση των ασφυκτικών προθεσμιών που σφίγγουν σαν βρόχος τον λαιμό μας.

Ελπίζουμε το 2022 να δούμε το τέλος της πανδημίας, αλλά επιτέλους να πάψει κι αυτό το φαινόμενο της «παραγωγής» νομοθεσίας που δημιουργεί πολλά προβλήματα κι αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους.