Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για δύο ακόμη έτη (έως 31.12.2024)

12 Νοέμβριου 2022

Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για δύο ακόμη έτη (έως 31.12.2024)
  • Η ισχύς του άρθρου 41 του ΚΦΕ αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Με την διάταξη του άρθρου 6 του νομοσχεδίου παρατείνεται κατά δύο επιπλέον έτη (ήτοι έως 31.12.2024), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013, Α’ 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η ισχύς του άρθρου 41 του ΚΦΕ έχει ανασταλεί διαδοχικά από 1.1.2015 έως και τις 31.12.2022. Οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για την τόνωση της αγοράς ακινήτων και του κατασκευαστικού και εν γένει τεχνικού κλάδου.

Το προτεινόμενο άρθρο

Άρθρο 6
Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 ΚΦΕ για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
Η περ. α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 του ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.».

Δείτε εδώ τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου

Source