Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναφορά ΛΣΑ προς τον Συνήγορο του Πολίτη για την άρνηση εισόδου των Λ/Φ στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Προς τον Συνήγορο του Πολίτη

ΑΝΑΦΟΡΑ Λ.Σ.Α.

ΓΙΑ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της κοινής επιστολής Συλλόγων Λογιστών Φοροτεχνικών στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διευθέτηση της εισόδου των Λογιστών Φοροτεχνικών στα Υποκαταστήματα του Οργανισμού χωρίς ραντεβού, σύμφωνα με την ισχύουσα 102725/23-3-2021, επιδεικνύοντας την επαγγελματική τους ταυτότητα και δεδομένου ότι, παρά τη θετική μεμονωμένη προσπάθεια Στελεχών του Οργανισμού, δυστυχώς, η Διοίκηση δεν έχει προβεί σε διευθέτηση του σημαντικού αυτού θέματος, σας αποστέλλουμε την αναφορά μας, καθ’ όσον υπάρχει έννομο συμφέρον για τα μέλη μας, αναμένοντας την παρέμβασή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν καταιγιστικές αναφορές από μέλη μας για την άρνηση εξυπηρέτησής τους με φυσική παρουσία σε Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, επικαλούμενοι παρατύπως την εγκύκλιο 416724-13/09/2022, η οποία όχι μόνο δεν αναιρεί την 102725/23-03-21, αλλά διευκρινίζει τη δυνατότητα εισόδου βάσει ιδιότητας άλλου επιστημονικού επαγγέλματος (δηλαδή αποσαφηνίζει ότι η είσοδος επιτρέπεται στους έχοντες την επαγγελματική ταυτότητα δικηγόρου και όχι στους ασκούμενους ή τους υπαλλήλους δικηγορικών γραφείων).

Να σημειώσουμε ότι η άρνηση εισόδου του επαγγελματία Λογιστή-Φοροτεχνικού, ο οποίος επιδεικνύει την επαγγελματική του ταυτότητα, αφενός συνεπάγεται άρνηση εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων –εντολέων του, αφετέρου προκαλεί στον επαγγελματία οικονομική βλάβη, καθώς δεν δύναται να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις των εντολέων του.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι, παρά την ανάρτηση του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα στην ιστοσελίδα του  Υπ. Εργασίας στις 15/07/2022, άρα και τη διανομή του προς ενημέρωση όλων  των Υπαλλήλων, όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155, στην πραγματικότητα, πέραν της οικονομικής βλάβης (παρ. 3.3.4.) που δημιουργεί η άρνηση εισόδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών στα Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, δεν τηρούνται και όσα ορίζει ο Κώδικας σχετικά με την επίκληση μη τεκμηριωμένων λόγων για αδυναμία διεκπεραίωσης ή την καθυστέρηση χειρισμού των υποθέσεών τους (παρ. 4.2.8.).

Το κυριότερο όμως, είναι ότι τίθεται θέμα διάκρισης και δυσμενούς μεταχείρισης για τον επαγγελματικό Κλάδο, δεδομένου ότι η άρνηση εισόδου επέρχεται κατόπιν της επίδειξης της ταυτότητας των επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών (παρ. 3.3.11.)

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία είναι κοινή και προσυπογεγραμμένη και από άλλους εννέα Συλλόγους, προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με το αίτημα διευθέτησης του θέματος από μεριάς της, έχει αποσταλεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και έχει λάβει αρ. πρωτ. 444180/28-09-2022, όμως, μέχρι και σήμερα, ουδεμία απάντηση ή διευθέτηση έχει πραγματοποιηθεί.

Παρακάτω σας προωθούμε την επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία είναι κοινή και προσυπογεγραμμένη και από άλλους εννέα Συλλόγους:

Αναμένουμε δικές σας ενέργειες και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος
Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Αντιπρόεδρος
Χατζηαγγελίδη Μαρία

Ο Γεν. Γραμματέας
Βάλβης Μάρκος

Ο Ταμίας & Γ.Δ.
Κετσετζής Θεοχάρης

Το Μέλος
Μπουλούκος Χρήστος

Ο Γ.Δ.
Τσορμπατζόγλου Κωνσταντίνος

Source