Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ανοικτή επιστολή της Ανεξάρτητης Κίνησης Φοροτεχνικών της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.


Ανοικτή επιστολή της Ανεξάρτητης Κίνησης Φοροτεχνικών της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο λόγος που αρθρώνεται τελευταία με έντονη επιλεκτική σκοπιμότητα, από διάφορα δημοσιεύματα συναδέλφων και (δυστυχώς) μελών του Δ.Σ. της ΕΦΕΕΑ, που ως παρατάξεις (της ΕΦΕΕΑ) βεβαίως υπογράφονται, έχει εξόφθαλμα στόχο, (με την γνωστή θεωρία «λέγε – λέγε κάτι θα μείνει», αφενός την παραποίηση της αλήθειας στα έργα και της ημέρες της μεγαλύτερης και ιστορικής Ένωσής μας και αφετέρου στη «κατεδάφιση ή άλλως υποβάθμιση» του σημαντικού συνδικαλιστικού και επιστημονικού έργου, που παρά τις αντιξοότητες, υλοποιείται από την ΕΦΕΕΑ και έχει μπει στη συνείδηση της πλατιάς δεξαμενής των μελών – συναδέλφων της Αττικής και όχι μόνο, που δεν τους ενδιαφέρει και απορρίπτει την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο επιχειρούμενη χειραγώγηση.  

Γνώρισμα της διαχωριστικής γραμμής από την αγαστή συνεργασία με τους κανόνες του κοινού καταστατικού αγώνα, είναι η ιδεολογική μέθοδος της επιβολής των αντιρρήσεων, ακόμη και σε ζητήματα που ξεχνούν μάλιστα ότι είναι ψηφισμένα από τους ίδιους, σε συνελεύσεις είτε της Ομοσπονδίας, είτε της Ένωσής μας.

Στην ουσία δηλαδή θα διαπιστώσατε ότι αναδεικνύουν θέματα με πρόσθετο προσφιλές τρόπο να χαϊδεύουν αυτιά.

Άλλοτε προβάλλοντας ως δικές τους απαιτήσεις και διεκδικήσεις τα αυτονόητα και «καραμπινάτα» εκκρεμή ζητήματα, κρύβοντας ηθελημένα τις ψηφισμένες αποφάσεις των οργάνων μας, όπως για παράδειγμα παίρνοντας θέματα από την ομόφωνα ψηφισμένη ατζέντα από την ολομέλεια των προέδρων των 49 Ενώσεων της Ομοσπονδίας μας, κατά την αποχή του περασμένου Ιουνίου, και άλλοτε θέματα ψηφισμένα και συζητημένα σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., όπως για παράδειγμα προκύπτει από τα πρακτικά, το κρίσιμο ζήτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων, ή η απόφαση για υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδότησης του κόστους λογισμικών προγραμμάτων και συσκευών αλλά και εκπαίδευσης των λογιστών- φοροτεχνικών εν όψει των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Πρόκειται με άλλα λόγια για την υιοθέτηση του λαϊκισμού της δημαγωγίας με το ευρύτερο δυνατό περιεχόμενο, που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι κυρίως η απλούστευση των δεδομένων, η αφηρημένη και αφαιρετική προσέγγιση των διαφόρων καταστάσεων, οι εσφαλμένες συγκρίσεις με άλλες περιόδους, η υποταγή στον ιδεολογικό και αισθητικό συρμό, η αδιαφορία για την ιστορικότητα και την ιστορία των προβλημάτων, η κολακεία προς τον αποδέκτη, τους συναδέλφους λογιστές.

Στο φαινόμενο της δημαγωγίας, υπό την έννοια αυτή, συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, οι εύκολες, μεγάλες και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις. Αλλά και οι εξίσου εύκολες, μεγάλες και ατεκμηρίωτες επιχειρηματικές, «τεχνοκρατικές» ή επιστημονικές λύσεις.

Υπό αυτή την έννοια ως «σχολή», προτρέπουν να ακολουθήσουμε μία πρακτική η οποία μακροπρόθεσμα θα μας οδηγήσει σε μια αποτυχημένη «Σικελική εκστρατεία» με σημαντικές απώλειες των δικαιωμάτων των συναδέλφων λογιστών.

Συνάδελφοι,

Απέναντι σε αυτή την επιδίωξη δεν κρύβουμε τα λόγια μας και τις σκέψεις μας απέναντί σας.

Δεν «φουσκώνουμε τα μυαλά» για επιθέσεις «στα θερινά ανάκτορα και επαναστάσεις» που θα μας εγκλωβίσουν. Άλλωστε δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από το να υπηρετούμε πιστά και ανυποχώρητα αποφάσεις που έλαβε ομόφωνα η πανελλήνια ολομέλεια προέδρων της ΠΟΦΕΕ τον Νοέμβριο του 2019.

Για συγκεκριμένους λοιπόν συναδέλφους της μειοψηφούσας παράταξης, που «δεν θυμούνται» ή που δεν θέλουν να θυμούνται, τους υπενθυμίζουμε, με κατανόηση για την έλλειψη μνήμης, τα αδιάσειστα στοιχεία και αποδείξεις από την εν λόγω συνέλευση:

«Ύστερα και από διαβουλεύσεις των Ενώσεών μας, (παρά τις αρκετές επιφυλάξεις τεχνικής φύσεως και της διαφαινόμενης διπλής δουλειάς, λόγω παράλληλης σε σχέση με τα μέχρι τώρα δεδομένα τήρησης και ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και βιβλίων), ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών και η ΠΟΦΕΕ, δεν απέρριψε τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων, και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως ζητήματα μείζονος δημοσίου συμφέροντος».

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων –μελών των Ενώσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε τον Νοέμβριο του 2019 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα κάτωθι ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων:

Διοργάνωση από τις Ενώσεις όσων δωρεάν σεμιναρίων χρειαστούν προς ενημέρωση και εκπαίδευση εμάς και των υπαλλήλων μας με έξοδα της ΑΑΔΕ, σχετικά με το περιβάλλον των ηλεκτρονικών βιβλίων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
Επάρκεια χρόνου προσαρμογής. Η πιλοτική εφαρμογή του myData να διαρκέσει όσο χρειαστεί προκειμένου να εξοικειωθούν οι συνάδελφοι , οι υπάλληλοί μας και οι πελάτες μας και να παραμετροποιήσουμε τα λογισμικά μας.
Επιδότηση ή ακόμη καλύτερα φοροαπαλλαγή ίση με το κόστος της υλικοτεχνικής υποδομής που θα κληθούμε να πληρώσουμε στο πλαίσιο προσαρμογής σε αυτό το εγχείρημα της ΑΑΔΕ. Το συνολικό κόστος να αφαιρείται από τον φόρο που θα κληθούμε να καταβάλλουμε.
Μη επιβολή οποιουδήποτε προστίμου κατά την διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής και κατά την έναρξη της λειτουργίας σε κάθε τροποποιητική που ακολουθεί εμπρόθεσμη αρχική δήλωση διαβίβασης.

Άλλωστε και οι θέσεις της ΕΦΕΕΑ όπως διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν στην Γενική Συνέλευση της ΕΦΕΕΑ της 13/10/2019, για το ζήτημα των ηλεκτρονικών Βιβλίων προκειμένου αυτές να σταλούν στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά και να λάβουν δημοσιότητα, (που επίσης ξεχνούν) είναι:  

1. Θεωρούμε κατ αρχάς ότι η χρησιμότητα αυτού του νέου εγχειρήματος για να είναι επωφελής, θα πρέπει να διευκολυνθούν, αφενός μεν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί και αφετέρου δε οι επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, με την εξοικονόμηση χρόνου, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.
2. Την διαπίστευση της διαδικασίας ενημέρωσης τους υποχρεωτικά και με υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο – πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό (χωρίς όρια κύκλου εργασιών).
Βλ. πιο κάτω ως συνημμένο και αναπόσπαστο παράρτημα τις πάγιες θέσεις μας και ως ΕΦΕΕΑ και ως ΠΟΦΕΕ, ιδιαίτερα την 1η και 4η διαφάνεια).
3. Την κατάργηση των ΜΥΦ.
4. Θα πρέπει η εφαρμογή να είναι αρχικά πιλοτική για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δυνατότητα τροποποιήσεων χωρίς κανένα πρόστιμο, και για το έτος 2020 (έτος πιλοτικής εφαρμογής)
5. Επειδή οι νέες διαδικασίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία,  προκειμένου να συγχρονισθούν τα λογιστικά προγράμματα αλλά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, όπου χρειαστεί, με τα ηλεκτρονικά βιβλία, προτείνεται για την κάλυψη των δαπανών αυτών, να δοθούν οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα, ώστε τα γραφεία να εκσυγχρονίσουν την μηχανογράφηση τους.  Ενδεικτικά ισόποση μείωση από το φόρο εισοδήματος.

Όπως βλέπετε τα πράγματα μιλούν από μόνα τους όσο και αν παραποιούνται με έωλες ανακοινώσεις. Επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτό που όλοι γνωρίζουμε (και αποκρύπτουν οι συνάδελφοι της μειοψηφίας) ότι η θέση της ΕΦΕΕΑ ήταν και παραμένει (βάσει της θέσης Νο.4) ότι η εφαρμογή πρέπει να είναι πιλοτική για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, (ήδη έχει πάρει τρείς παρατάσεις) με δυνατότητα τροποποιήσεων χωρίς κανένα πρόστιμο.

Επιπλέον θα πρέπει να συνταχθεί και να κοινοποιηθεί κατάλογος από την ΑΑΔΕ με την πλήρη αντιστοίχιση όλων των εν δυνάμει παραστατικών με κωδικούς ΦΠΑ και Ε3, σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις, για την ενιαία αντιμετώπιση των δεδομένων απ’ όλους τους συναδέλφους.

Όμως συνάδελφοι όλος ο διάλογος για το ανωτέρω σοβαρό θέμα δεν συνοψίζεται σε ένα ναι ή σε ένα όχι και όλοι να καλούνται να στοιχιστούν σ’ αυτές τις «απλές και καθαρές θέσεις» άκριτα χωρίς συνέπειες για το μέλλον.

Το ερώτημα είναι αν η στάση μας πρέπει να είναι μια στάση με πιθανότητες επιτυχίας ή απλώς διαμαρτυρίας. Εμείς δεν προχωρούμε με ασαφή διλήμματα. Θέλουμε εδώ και τώρα να καταργηθούν τα όρια τζίρου στα ηλεκτρονικά βιβλία και να δοθούν οι εγγυήσεις που διατυπώσαμε όλοι μαζί μέσα από τις διαδικασίες των συλλογικών αποφάσεων των οργάνων μας. Αυτές όμως τις χωρίς μισόλογα κατηγορηματικές θέσεις, δυσκολεύονται να τις εντάξουν στον συλλογικό παρονομαστή για κοινές διεκδικήσεις, ώστε να αφαιρούν επιχειρήματα οποθενδήποτε προβαλλόμενα ότι στον κλάδο μας ισχύει η λαϊκή θυμόσοφη φράση «τρεις λαλούν και δύο χορεύουν».   
 
Πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι λογιστές θα αξιολογήσουν την προσπάθεια για την υπεύθυνη στάση που ακολουθεί η διοίκηση της ΕΦΕΕΑ, στο πλευρό της ΠΟΦΕΕ, στους κρίσιμους για το επάγγελμα χειρισμούς του, τώρα που θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον του επαγγέλματος μας.

Οι παραπάνω πάγιες θέσεις της ΠΟΦΕΕ και της ΕΦΕΕΑ στη Φορολογική Διοίκηση:

Για την πλειοψηφούσα Ανεξάρτητη Κίνηση Φοροτεχνικών της ΕΦΕΕΑ

Ο εκπρόσωπος

Δημήτρης Τσαμόπουλος

Πρόεδρος ΕΦΕΕΑ
Αντιπρόεδρος ΠΟΦΕΕ