Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 22-08-2021 έως 28-08-2021

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το “σχόλιο της Δευτέρας” θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι’ αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα η ανασκόπηση δημοσιεύεται Κυριακή.

Δείτε επίσης :

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 02-08-2021 έως 08-08-2021

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 09-08-2021 έως 14-08-2021
 
Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 15-08-2021 έως 21-08-2021

Επί του πιεστηρίου – Δηλώσεις

  S.O.S Έως 15.9.2021 η υποβολή της δήλωσης για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

 • Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την παράταση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021, προτείνεται επίσης και η τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  Η προθεσμία για την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των παραπάνω φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ως άνω τροπολογία είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021. 
  Συνεπώς, παρόλο που μετατίθεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων για την 10η Σεπτεμβρίου 2021, δε θα ισχύσει η διάταξη  της παρ. 3 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. η οποία προβλέπει την υποβολή της δήλωσης των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα έως την 15η του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης των νομικών προσώπων (σ.σ. ήτοι 15η Οκτωβρίου), αφού γι’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα καθορίστηκε ειδικότερη προθεσμία (15η Σεπτεμβρίου 2021) με τη μεταβατική διάταξη της υπόψη τροπολογίας.

  S.O.S Η τροπολογία για την παράταση των δηλώσεων 2020 και για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021 για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του έτους 2018

 • Άρθρο 2
   
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 – Τροποποίηση της παρ. 64 και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

   
  1. Στην παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου σε δόσεις, και η παρ. 64 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:
   
   «64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη 17η.9.2021, η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.».
   
   2. Η παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, περί της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων και περί της καταβολής του φόρου σε δόσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
   
   «65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 17η.9.2021, η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 27η.8.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η.8.2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».
   
   3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η Αυγούστου 2021.

  Γιώργος Χριστόπουλος: Οδηγός δηλώσεων και δόσεων του φόρου

Είπαν :  “Δεν ήταν η μέρα μου. Ούτε η εβδομάδα μου. Ούτε η χρονιά μου. Ούτε η ζωή μου. Γαμώτο.
Τσαρλς Μπουκόφσκι

Ενδιαφέρουσες Δ.Ε.Δ. – Σ.τ.Ε.

Η άτυπη εταιρία δεν αποτελεί αντικείμενο φόρου εισοδήματος κατά τον ΚΦΕ 2238/1994

ΔΕΔ Α 1776/2021 Απαράδεκτη η προσφυγή στη ΔΕΔ για μη δυνατότητα διόρθωσης λάθους σε δήλωση Covid-19 εκμισθωτών

S.O.S  ΔΕΔ Α 1883/2021 Διασφάλιση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος – Ρόλος λογιστή

ΣτΕ 81/2021 Λήψη εικονικών-πλαστών φορολογικών στοιχείων – Υπαρκτές συναλλαγές – Εικονικότητα στο πρόσωπο του εκδότη

ΣτΕ 578/2021 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης χρονικής διάρκειας διοικητικής δίκης

Είπαν :  “Λίγοι άνθρωποι φτάνουν στην απέναντι όχθη. Οι υπόλοιποι τρέχουν πάνω – κάτω σ’ αυτήν την πλευρά.
Βούδας.
 

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί τα νέα δεδομένα


S.O.S Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Τι προβλέπεται για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους – Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη δήλωσή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

 • Με την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.8.2021 διευκρινίζεται η διαδικασία ελέγχου του υποχρεωτικού εμβολιασμού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Καθορίζεται επίσης η διαδικασία και τα “αυστηρά” χρονοδιαγράμματα για την δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.Σημείο 1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης τoυ υποχρεωτικού εμβολιασμού ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε δημόσιας δομής ή ο διοικητικός προϊστάμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ιδιωτικής δομής καταρτίζει λίστα φυσικών προσώπων υπόχρεων εμβολιασμού του οικείου φορέα.

  Σημείο 2.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργαζομένων σε ιδιωτικές δομές προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση.i) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 16 Αυγούστου 2021. Για τους εργαζόμενους που ήδη τελούν σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δηλ. έχουν ενταχθεί στο εν λόγω καθεστώς με ημερομηνία έναρξης εντός του χρονικού διαστήματος από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η εν λόγω δήλωση δύναται να υποβάλλεται απολογιστικά έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

  ii) Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

  iii) Από 15 Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.
   

Είπαν :  “Το πόσο ελεύθερος είσαι στη ζωή σου, είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των καλά επεξεργασμένων εναλλακτικών λύσεων που έχεις στη διάθεσή σου.
Bryan Tracy

Πυρκαγιές – Μέτρα στήριξης

Αρκετά νέα και αποφάσεις και ειδήσεις είχαμε και αυτή την εβδομάδα την εβδομάδα αυτή για τις πυρκαγιές,.

Μέτρα

   Α.1203/2021 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.

  Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

  Πως θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια από τις πυρκαγιές σε Αχαΐα, Μεσσηνία, Αρκαδία, Λακωνία και Ηλεία

  Συνεισφορά της Βουλής στην αποκατάσταση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές

  Τροπολογία με νέες διατάξεις και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους
[ 1. Θεσπίζονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις για την περίπτωση της καταγγελίας συμβάσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών μεταξύ, αφενός τουριστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στους αναφερόμενους δήμους της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2021 και αφετέρου:
i) πελατών, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα και
ii) τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

2. Προβλέπεται, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η δυνατότητα προσφοράς, από την τουριστική επιχείρηση που εδρεύει στους ανωτέρω πληγέντες δήμους, στον πελάτη ή στην τουριστική επιχείρηση κατά περίπτωση, ισόποσου πιστωτικού σημειώματος αντί της επιστροφής χρημάτων, κατά τους ειδικότερα καθοριζόμενους όρους, διαδικασίες και περιπτώσεις.

3. Ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2021 έως την 30η.9.2021, δεν λαμβάνονται υπόψη στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν.4354/2015, οι αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης και οδοιπορικών που καταβάλλονται από την εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» στους εργαζομένους της, για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια καθώς και στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που επήλθαν εξ αυτής της αιτίας.

4. α. Εισάγονται διευκρινήσεις επί των αναφερόμενων σημείων του άρθρου έβδομου της από 13.8.2021 ΠΝΠ (ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών).
β. Ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της ανωτέρω ΠΝΠ για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες στα πληγέντα, από τις πυρκαγιές Ιουλίου -Αυγούστου 2021, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι στεγαστικής συνδρομής, δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου της, η παλαιότητα του κτίσματος. Σε περίπτωση δε που, σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, έχει ληφθεί υπόψη, διενεργείται εκ νέου υπολογισμός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τυχόν διαφορά καταβάλλεται στους δικαιούχους.

5. Επεκτείνεται η χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων εργασίας πέραν του πενθημέρου (ύψους 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης) και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες (2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης) και στους μαθητές των σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Πίστωση ποσών σε πυρόπληκτους

  Στις 27/8 πιστώθηκαν ποσά συνολικού ύψους 6.261.718,08 ευρώ σε 1.365 δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής

  Στις 24/8 πιστώθηκαν περίπου 6,7 εκατ. ευρώ σε 1.214 δικαιούχους

Λοιπά

  Ε.Φ.Ε.Ε. Εύβοιας: Δελτίο τύπου για πυρόπληκτους και δηλωτικές υποχρεώσεις

  Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κύρωση των ΠΝΠ με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους και έκτακτα μέτρα για τις πυρκαγιές

  Δ.15/Δ’/61965/24-8-2021 Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών [Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών – Διευκολύνσεις στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών]

Για την αποφυγή πυρκαγιών είχαμε επίσης δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν μεταξύ άλλων και την παράταση των μέτρων της ΠΝΠ της 5ης Αυγούστου 2021.

 1019/4/24-ιστ’/26.8.2021 Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) και 1019/4/ 24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι όλο το υλικό για τα μέτρα που αφορούν τις πυρκαγιές του καλοκαιριού (αποφάσεις, ειδήσεις, νομοθεσία , κ/λπ) θα το βρείτε στην ειδική ενότητα του κόμβου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

Εργασιακά – Ασφαλιστικά


   Υπ. Εργασίας: Το νέο πλαίσιο για τις απεργίες και τα Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

 • Άσκηση νομίμου δικαιώματος απεργίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: Διευκρινίσεις με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
   

  ΟΠΕΚΑ: Καταβολή επιδομάτων Αυγούστου 2021

  S.O.S Εισφορές Ιουλίου – Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Πληρωμή μέχρι 31 Αυγούστου

 

 

Covid-19 θέματα

Για όλα τα θέματα που μας αφορούν και σχετίζονται με τον covid-19 μπορείτε να βλέπετε πάντα τα ακόλουθα άρθρα του κόμβου που επικαιροποιούνται σχεδόν καθημερινά :
 
✻  Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων, δομών, εργασιών, κ.λπ. σε όλη την περίοδο της πανδημίας (αναλυτικά διαστήματα, Κ.Α.Δ., αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λπ.). Συνεχής ενημέρωση
Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων – Πλήρης οδηγός
Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό
Υποχρεωτικοί έλεγχοι self test, rapid test, ασθένεια από covid, άδεια για covid test, άδεια καραντίνας, άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι

Είπαν :  Εκείνος που μπορεί να πάει στην πηγή, δεν χρειάζεται να πάει στη στάμνα.”
Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Αρχικά

S.O.S Τα νέα μέτρα από Δευτέρα 30.08 έως και τη Δευτέρα, 06.09 – Όλη η απόφαση [Η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021]

S.O.S Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα ισχύσουν από 13 Σεπτεμβρίου έως τον Μάρτιο του 2022

S.O.S Επιδότηση παγίων δαπανών – Πως θα γίνει η διαγραφή (συμψηφισμός) οφειλών

Μείωση μισθωμάτων και δηλώσεις covid

   S.O.S Πως θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τις μειώσεις ενοικίων Ιουλίου 2021 – 30.9.2021 οι δηλώσεις covid  

   S.O.S Παράταση προθεσμιών δηλώσεων Covid και μισθώσεων ακινήτων

 • Παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της προθεσμίας για την υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων:

  1. Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές ακινήτων, προκείμενου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης μέχρι την 12η Ιουνίου 2020.

  2. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων στην περίπτωση που λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.

  3. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για Ιανουάριο μέχρι και Μάιο 2021, από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων.

  4. Covid, για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση.

  5. Τροποποιητικών Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα.

  6. Covid ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τους Οργανισμούς Λιμένος, που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, και από πρόσωπα, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής χρήσης των ακινήτων τους.
   

Μέτρα

  S.O.S  ΕΡΓΑΝΗ: Νέες προθεσμίες υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης (θέατρα, σινεμά, διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, κ.λπ.)

Τι ισχύει για τη λειτουργία των Μ.Μ.Μ., των τουριστικών λεωφορείων, τη μετακίνηση στα νησιά, κ.λπ. από 23.8.2021 και ώρα 6.00 έως και 30.8.2021 και ώρα 6.00

Λειτουργία του Δημοσίου από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου και ώρα 6:00 [ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)]

Λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου και ώρα 6:00 [Α.Τ.Δ. Α 1070724 ΕΞ 23-08-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 ]

Λειτουργία υπηρεσιών ΑΑΔΕ – Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού [Α.Τ.Δ. Α 1070964 ΕΞ 24-08-2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ]

Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/26.8.2021 Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Παράταση ειδικών μέτρων τοπικού χαρακτήρα σε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο – Εφαρμογή ειδικών μέτρων σε Μεσσηνία

Εμβολιασμός

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ. 16663 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Αναστέλλονται από 1η Σεπτεμβρίου οι άδειες των υγειονομικών


Λοιπά

✻  Β1.α/οικ.51461/18.8.2021 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

✻  Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Πώς επηρεάζει ο εμβολιασμός τις καταναλωτικές συνήθειες

✻  ΣΕΕΛΦΟ Ν. Καρδίτσας: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας και διαδικασία λήψης του


Είπαν
:  “Μια πιθανή αιτία που τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένα σχέδιο.”.

 

 

Φορολογικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

   S.O.S  Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2020

 • Ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.

  Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2020, είναι τα ακόλουθα:
   

  1 Άγιος Ευστάθιος St. Eustatius
  2 Αλβανία Albania
  3 Ανατολικό Τιμόρ Timor-Leste
  4 Ανγκουίλα Anguilla
  5 Ανδόρρα Andorra
  6 Βανουάτου Vanuatu
  7 Βερμούδες Bermuda
  8 Βόρεια Μακεδονία North Macedonia
  9 Βοσνία – Ερζεγοβίνη Bosnia and Herzegovina
  10 Βουλγαρία Bulgaria
  11 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
  12 Γιβραλτάρ Gibraltar
  13 Γκέρνσεϋ Guernsey
  14 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates
  15 Ιρλανδία Ireland
  16 Κατάρ Qatar
  17 Κιργιστάν Kyrgyzstan
  18 Κόσσοβο Kosovo
  19 Κύπρος Cyprus
  20 Λιχτενστάιν Liechtenstein
  21 Μακάο Macau
  22 Μαλδίβες Maldives
  23 Μαυροβούνιο Montenegro
  24 Μολδαβία Republic of Moldova
  25 Μογγολία Mongolia
  26 Μονακό Monaco
  27 Μπαρμπάντος Barbados
  28 Μπαχάμες Bahamas
  29 Μπαχρέιν Bahrain
  30 Μπελίζ Belize
  31 Μποναίρ Bonaire
  32 Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands
  33 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
  34 Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos Islands
  35 Νήσος του Μάν Isle of Man
  36 Ουγγαρία Hungary
  37 Παραγουάη Paraguay
  38 Σάμπα Saba
  39 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia
  40 Σρι-Λάνκα Sri Lanka
  41 Τζέρσεϋ Jersey
  42 Τουρκμενιστάν Turkmenistan

   

   Διαγραφή οφειλών και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης – Οι νέες φορολογικές διατάξεις του ν. 4820/2021

 • Με την εγκύκλιο αυτη  κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν:

  α) τον έλεγχο του χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών (άρθρο 132),

  β) τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (άρθρο 182),

  γ) τη διαδικασία διαγραφής οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (άρθρο 183),

  δ) τη διαδικασία και το ποσοστό παρακράτησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013 σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων που επιβάλλουν την άμεση καταβολή προκαταβολών κατά τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4270/2014 (άρθρο 203).

   Άσκηση δραστηριοτήτων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία – Η απόφαση για τον καθορισμό διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης – Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

  Ε.2170/2021 Παρέχονται οδηγίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τους κωδικούς των αποδεικτικών καταγωγής και την ορθή συμπλήρωση των θέσεων 36 και 44.1 του ΕΔΕ στα πλαίσια του τροποποιημένου συνόλου κανόνων καταγωγής οι οποίοι θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής, αντί των κανόνων που προβλέπονται στην τρέχουσα περιφερειακή σύμβαση ΠΕΜ εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης της περιφερειακής σύμβασης

  2070.0/56205/02-08-2021 Διαδικασίες για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων και πλόων μετά από βλάβη/ζημιά

  Υ28/23.8.2021 Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

  213503/04-08-2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 5407)

   Δ30/Α3/224146/18-08-2021 Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Είπαν :  “Είμαστε πολύ απασχολημένοι με το σφουγγάρισμα, και δεν βρίσκουμε χρόνο να κλείσουμε τη βρύση.

Λοιπές ενδιαφέρουσες ειδήσεις
 

Τράπεζες – Αποσαφηνίζεται ο χρόνος εκκίνησης της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των εκδοθέντων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου τίτλων κατά την ενεργοποίηση της ρήτρας προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  [ΠΥΣ 34/25.8.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (Α’ 113). ]

ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων [οικ. 61216/19.8.2021 Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2021.]

Σταϊκούρας : Το συντομότερο δυνατό η πλατφόρμα για τις οφειλές της πανδημίας – Τις ερχόμενες ημέρες η πληρωμή των ιδιοκτητών για τον Ιούλιο – Τι ανέφερε για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εσωτερικού από και προς νησιωτικούς προορισμούς

Δικηγόροι: Προς παράταση η αποχή από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών

EY: Ιστορικά υψηλή επίδοση της Ελλάδας στον δείκτη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥπΑΑΤ – ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των λιπασμάτων

Σημαντική άνοδος 1,62% στις 897,44 μονάδες για το Γενικό Δείκτη αλλά με πενιχρές συναλλαγές

Παρατείνεται η ισχύς αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ – Πρόταση νόμου από το ΕΚ αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο για τη διασφάλιση επαρκών αποδοχών

Εργάτες γης – Προσωρινή απασχόληση: Διευκρινίσεις ΥπΑΑΤ για την παράταση για επιπλέον 90 ημέρες

Είπαν :  “Ζούμε σε μια περίοδο της ιστορίας που η αλλαγή έχει πάρει τέτοια ταχύτητα, ώστε αρχίζουμε να βλέπουμε το παρόν όταν ήδη απομακρύνεται.
Ronald David Laing

Προθεσμίες υποχρεώσεις

Δείτε τις υποχρεώσεις της εβδομάδας από το φορολογικό ημερολόγιο του κόμβου
 

31.8.2021 :

Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουνίου)

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιούνιος)

Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Ιουλίου

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιουνίου

Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουνίου

Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)

Γνωστοποίηση ετήσιων εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) τρέχοντος έτους

Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Ιουνίου

Υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα), για το πρώτο 6μηνο τρέχοντος έτους

Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Ιουλίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Ιουλίου

Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιουλίου

Δείτε επίσης για όλο τον Αύγουστο : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2021

Καλή συνέχεια.