Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αξιοποίηση BIG DATA στη νέα διεθνή φορολογική αρχιτεκτονική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021                                                                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιοποίηση BIG DATA στη νέα διεθνή φορολογική αρχιτεκτονική

Με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης κορυφώθηκαν οι εργασίες της 25ης Γενικής Συνέλευσης του IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations), που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, υπό την Προεδρία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, εκτός του κ. Πιτσιλή, ο Διευθυντής του Κέντρου Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ, Pascal Saint-Amans και ο  Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γεράσιμος Θωμάς.

Η συζήτηση, που συντονίστηκε από τον Victor Van Kommer, Διευθυντή Φορολογικών Υπηρεσιών του International Bureau of Fiscal Documentation, περιστράφηκε γύρω από τα θέματα, που απασχολούν τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και τις φορολογικές διοικήσεις πανευρωπαϊκά, τόσο σε σχέση με την πορεία της οικονομίας κατά την διάρκεια και μετά την πανδημία όσο και με τα βήματα ψηφιοποίησης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ειδικότερα, έγινε εκτενής αναφορά από τους ομιλητές για την πολύ πρόσφατη ιστορική συμφωνία που επετεύχθη από 130 χώρες του ΟΟΣΑ/G20, για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που αναδεικνύονται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ενόψει της «νέας αρχιτεκτονικής» στο διεθνές φορολογικό σύστημα, η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ διεθνών οργανισμών και φορολογικών διοικήσεων, αναδεικνύεται ως ύψιστης σημασίας. Οι δυνατότητες που δίνονται μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, καταγράφουν ακριβέστερα την πραγματικότητα, αποτυπώνουν τάσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στον σχεδιασμό καλύτερων και δικαιότερων πρακτικών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όπως η εφαρμογή myDATA, όπου έγινε εμφανής πλέον η χρησιμότητα όχι μόνο για τη φορολογική διοίκηση, αλλά κυρίως για τη διευκόλυνση του επιχειρείν και φυσικά των πολιτών.

Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της ψηφιοποίησης του οργανισμού, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε τους ρυθμούς μας. Μας ανάγκασε να γίνουμε ταχύτεροι και περισσότερο δημιουργικοί. Ταυτόχρονα κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι τα ψηφιακά δεδομένα να αξιοποιούνται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων».