Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απαιτείται ρυθμός ανάπτυξης 4-5% στο β’ εξάμηνο για να κλείσει θετικά το 2021


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Αποφασισμένη να ζητήσει την συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με τον κοινοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας φαίνεται ότι είναι η κυβέρνηση και να αυξηθούν οι βοήθειες για διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι εισηγήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, Επιμελητηρίων και άλλων φορέων είναι ότι και το 2021 θα είναι μία χρονιά ‘εκτός κανονικότητας’ (έχει ήδη χαθεί το α’ τρίμηνο και το β’ τρίμηνο όπως εξελίσσεται είναι χαμηλότερα των προσδοκιών) με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να δυσκολευτεί να προχωρήσει ακόμη και εάν το β’ εξάμηνο 2021 είναι σχετικά καλό. Οι εισηγήσεις και της ΤτΕ και των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων είναι ότι απαιτούνται να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις και κυρίως οι χρονικές διευκολύνσεις προς τους οφειλέτες προκειμένου να προχωρούν τις πληρωμές τους. Απαιτείται δηλαδή και άμεση επιχορήγηση και παροχή διευκολύνσεων για τμηματικές καταβολές.

Αύξηση ανάπτυξης 4-5% στο β’ εξάμηνο για να καλυφθούν οι απώλειες του α’ εξαμήνου 2021

Οι παράγοντες της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας επισημαίνουν ότι εάν χαθεί το α’ εξάμηνο 2021, θα απαιτηθεί αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης πάνω από 5% στο β’ εξάμηνο προκειμένου να κλείσει η χρονιά με ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ της τάξης του 1,5%-2%  ο οποίος σαφέστατα και είναι ανεπαρκής. Θα απαιτηθεί και το 2022 να υπάρξει ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 3% για να επιστρέψουμε στα τέλη του 2022 στα επίπεδα ΑΕΠ που είχαμε το 2019.

Το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους προς Τράπεζες και Ασφαλιστικά Ταμεία

Η “επόμενη ημέρα” της οικονομίας , όταν περιοριστεί η πανδημία, τρομάζει περισσότερο παρά φέρνει αισιοδοξία στους επαγγελματίες. Τα θέματα που απασχολούν επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσια ταμεία αφορούν κυρίως την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους το 2020 και στο α’ τρίμηνο 2021. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να επιδεινωθεί όταν θα πάψουν οι αναστολές πληρωμών, θα λήξουν μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης όπως το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ».

Το συνολικό ποσό των «κόκκινων» δανείων προς τις τράπεζες ανέρχεται σε 58,1 δις. και σε 38,9 δις. ευρώ στις εγχώριες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Αν και μέσα σε αυτό το χρέος υπάρχει και ένα μερίδιο των λεγόμενων “στρατηγικών κακοπληρωτών”, δηλαδή δανειοληπτών που, ενώ μπορούν να πληρώσουν δεν πληρώνουν, η πλειονότητα αποτελείται από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που λόγω της κρίσης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που έχουν λάβει. Οι τράπεζες προχωρούν ήδη σε σημαντική κεφαλαιακή αναδιάρθρωση προκειμένου να είναι ισχυρές κεφαλαιακά απέναντι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s) και στα ‘ανοίγματα’ (NPE’s).

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανέρχονταν στο τέλος 2020 στα 108,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 7,1 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν εντός του 2020, καταγράφοντας μείωση κατά 888,9 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ενώ οι ετήσιες εισπράξεις επί των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκαν το 2020 κατά 1,2 δις. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις.