Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απασχόληση συνταξιούχων, διαδοχική ασφάλιση και αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης – Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα εγκύκλιο 38113/2022 του Υπ. Εργασίας, κατόπιν πληθώρας υπηρεσιακών, γραπτών και προφορικών, ερωτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και άλλων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., διαπιστώθηκε ότι ενώπιον του Φορέα εκκρεμεί ικανός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, εγείρουν σοβαρά θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων και δημιουργούν προβλήματα στην μηχανογραφική στήριξή τους.
Η πολυπλοκότητα των εκκρεμών αυτών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων, σε συνδυασμό με τα ειδικότερα θέματα διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης και αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης από απασχόληση συνταξιούχου που οι υποθέσεις αυτές θέτουν, οδήγησε τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε αδυναμία περαιτέρω επεξεργασίας των εκκρεμών αυτών αιτήσεων και στην υποβολή ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

Με την εγκύκλιο δίδονται οδηγίες σε συνέχεια των ερωτημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των σχετικών με την εφαρμογή του ν. 4387/2016, αναφορικά με ειδικότερα θέματα διαδοχικής ασφάλισης, αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης και απασχόλησης συνταξιούχων. Οι κάτωθι οδηγίες τυγχάνουν εφαρμογής στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., μεταξύ των οποίων και εκείνων που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Περιεχόμενα της εγκυκλίου

1. Ορισμοί και ισχύουσες διατάξεις
2. Διαδοχική Ασφάλιση και Θεμελίωση Δικαιώματος
2.1. Νομοθετικό Πλαίσιο
2.2. Διαδοχική Ασφάλιση από 13.05.2016 για αιρετούς που έχουν εκλεγεί / διοριστεί πριν το 2013
3. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης σε πρόσωπα με Πρώτη Συνταξιοδότηση από 13.05.2016 και έπειτα
3.2.1. Καταβολή δύο εισφορών
3.2.1.1. Δύο εισφορές – μία στο Δημόσιο και μία σε πρώην Φ.Κ.Α.
3.2.1.2. Δύο εισφορές – και οι δύο εντός Δημοσίου
3.2.2. Καταβολή μίας εισφοράς
4. Απασχόληση Συνταξιούχου
4.1. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης από 28.2.2020 και έπειτα
4.2. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης από 13.05.2016 και μέχρι 27.02.2020
4.3. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης πριν τις 13.5.2016 και λήξη της απασχόλησης μετά τις 13.05.2016
4.3.1. Συνταξιούχος από πρώην Φ.Κ.Α.
4.3.2. Συνταξιούχος από πρώην Δημόσιο ή από πρώην Φ.Κ.Α. λόγω δημόσιας υπηρεσίας
4.4. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη και λήξη της απασχόλησης πριν τις 13.05.2016
4.4.1. Συνταξιούχος από πρώην Φ.Κ.Α.
4.4.2. Συνταξιούχος από πρώην Δημόσιο ή από πρώην Φ.Κ.Α. λόγω δημόσιας υπηρεσίας
5. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης σε πρόσωπα με πρώτη συνταξιοδότηση μέχρι 12.05.2016
6. Εφάπαξ δημάρχων


Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβου

Source