Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΠΔ Ιανουαρίου 2022: Από 14.02 η υποβολή χωρίς καμία προγενέστερη ενημέρωση

Ο e-ΕΦΚΑ με μήνυμά του στην εφαρμογή υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ενημερώνει ότι η ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2022 θα ξεκινήσει την 14η Φεβρουαρίου 2022.

Χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, ο e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να θέσει αυτή την ημερομηνία έναρξης υποβολής, η οποία δεν προκύπτει από πουθενά, αναστατώνοντας όλους αυτούς που επιθυμούν να υποβάλουν τις Α.Π.Δ. του μηνός Ιανουαρίου 2022 και θέλουν να το κάνουν νωρίς για να τελειώσουν μ’ αυτή την υποχρέωση. Δε γνωρίζουμε τους λόγους που έλαβε αυτή την αυθαίρετη απόφαση ο ΕΦΚΑ. Εικάζουμε πως, μπορεί να οφείλεται στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με την εγκύκλιο 5/2022 e-ΕΦΚΑ, ωστόσο, αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο, όμως κάτι τέτοιο δεν είχε αναφερθεί:

«[…]Η υποβολή της Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. διέπεται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν για την υποβολή της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 14 και 15 του ν.4075/2012, όπως ισχύουν)

Ως εκ τούτου, η Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου (ή μεθεπόμενου για Δημόσιο Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) μήνα της απασχόλησης, αμέσως μετά την υποβολή της Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία e – Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα του εργοδότη.

Για το τρέχον έτος, οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ.496587/02-12-2021 Γενικό έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α. […]».

Συνεπώς, εφόσον η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. έλαβε αυτή την απόφαση, όφειλε να κοινοποιήσει σχετικό δελτίο τύπου από τις προηγούμενες ημέρες έτσι ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να μην αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούν να υποβάλουν τις Α.Π.Δ. του μηνός αυτού.