Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΠΔ – Παράταση έως 05.05 της προθεσμίας υποβολής εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου

28 Απρίλιος 2021

ΑΠΔ - Παράταση έως 05.05 της προθεσμίας υποβολής εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου

© Taxheaven – H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας – Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με το Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.2020 του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιήθηκαν οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021 και Δ.Χ./2021.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2021 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2021 για την Α.Π.Δ. Δημοσίου έχει οριστεί η Τρίτη 04/05/2021.
 
Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. 154464/28.04.2021, δεδομένου ότι, η αργία της 1ης Μαΐου 2021 μετατέθηκε την Τρίτη 04/05/2021 (18743/14-4-2021 Y.A. – Φ.Ε.Κ.1661 Β΄ και ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/26.04.2021 – Φ.Ε.Κ.1732 Β΄), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2021 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2021 της Α.Π.Δ. Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 
Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 29/04/2021.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.