Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΠΔ – Τέσσερις νέοι Κωδικών Ειδικοτήτων στον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών (Ο.ΣΥ.Κ.)

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών – Ο.ΣΥ.Κ.», ο οποίος αποτελεί τον βασικό μηχανισμό κωδικοποίησης της ασφάλισης των εργαζομένων, όπως αυτή απεικονίζεται μέσω της Α.Π.Δ., με το Γενικό Έγγραφο 97777/18-03-2021 του e-ΕΦΚΑ γίνεται ενημέρωση ότι δημιουργήθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμοι για χρήση οι κάτωθι τέσσερις (4) νέοι Κωδικών Ειδικοτήτων:

Α) «Τουριστικός συνοδός» (000680)
Έχει ενταχθεί στους Κ.Α.Δ.: 6110, 6120, 6324, 6330, 6111, 6121, 6325 και 6331 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :
Κ.Α.Δ. : 6110, 6120, 6324 & 6330 – Κ.Π.Κ.:101 (πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση)

Β) «Ηχολήπτης ζωντανού θεάματος/ακροάματος» (000685)
«Τεχνικός ειδικών κατασκευών ζωντανού θεάματος» (000686)
«Φωτιστής ζωντανού θεάματος/ ακροάματος» (000687)
Έχουν ενταχθεί στον Κ.Α.Δ. 9231 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κ.Π.Κ.:
Κ.Α.Δ. : 9231 – Κ.Π.Κ.:101 (πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση)