Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού – Η απόφαση για το μήνα Απρίλιο

Με τη νέα απόφαση 34336/2021 παρατείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Επίσης, τροποποιείται η υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Απρίλιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό, ως εξής:
Μετά το άρθρο 1Β, προστίθεται άρθρο 1Γ, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 1Γ
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Απρίλιο 2021
Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Απρίλιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1
».


Δείτε την απόφαση 34336/2021 στο αρχείο του κόμβου