Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΡΩΓΗ: Σε λειτουργία η ένταξη νέων περιοχών, δυνατότητα τροποποιητικών και ανακλήσεων – Παράταση έως τις 15 Οκτωβρίου 2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ : Σε λειτουργία η ένταξη νέων περιοχών, δυνατότητα τροποποιητικών και ανακλήσεων στην πλατφόρμα Αρωγή.

Με τις μεταβολές που επήλθαν στις αποφάσεις ΓΔΟΥ 841/18.08.2021, ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 και ΓΔΟΥ 843/18.08.2021 παρατείνονται οι αιτήσεις έως την 15η Οκτωβρίου 2021. και  δύναται να τροποποιούνται ως την ημερομηνία αυτή.

Επίσης σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης και εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά την τροποποίηση της αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Τέλος με τις ίδιες αποφάσεις διευρύνονται οι περιοχές που εντάσσονται στα μέτρα και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα η έκτακτη ενίσχυση που προβλέπεται στις ανωτέρω αποφάσεις χορηγείται στους πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου και ως 2 Σεπτεμβρίου 2021, αντί από την 27η Ιουλίου και ως την 13η Αυγούστου όπως ίσχυε πριν τις μεταβολές.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις  που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο ΦΕΚ

ΓΔΟΥ 925/17.09.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3853).

–  ΓΔΟΥ 926/17.09.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’3854).

ΓΔΟΥ 927/17.09.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 843/18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’3855).

Δείτε επίσης τις αποφάσεις ΓΔΟΥ 841/18.08.2021, ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 και ΓΔΟΥ 843/18.08.2021 όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν