Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές: Παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης για διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ν. 4583/2018

1 Ιούνιος 2021

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές: Παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης για διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ν. 4583/2018
Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, σύμφωνα με τη νέα απόφαση 62290 ΕΞ 2021/2021, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, προς διατήρηση εγγραφής των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η εν λόγω παράταση καταλαμβάνει μόνο την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση για το έτος 2020.

Δείτε την 62290 ΕΞ 2021/27-5-2021 από το αρχείο του κόμβου