Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αυξήθηκαν οι κενές θέσεις εργασίας προς πλήρωση στο α’ τρίμηνο 2021 λόγω ανοίγματος της αγοράς


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Αύξηση κενών θέσεων εργασίας προς πλήρωση στο α’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο (2021) που έπρεπε να πληρωθούν σε συγκεκριμένο διάστημα δείχνει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί. Η μεγάλη αύξηση αποδίδεται στο ‘άνοιγμα’ της οικονομίας με αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης που οδήγησε στην ανάγκη νέων προσλήψεων. Ουσιαστικά, η αύξηση των κενών θέσεων εργασίας δημιουργήθηκε σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τουρισμός, ενέργεια, κλάδοι εστίασης οι οποίοι είχαν πληγεί από τα παρατεταμένα lockdowns.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Α’ τρίμηνο 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 148,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2021 (16.603 και 6.685 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 30,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 προς το 2020

Η έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας είναι δειγματοληπτική και διενεργείται σε τριμηνιαία βάση. Καταγράφει τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, με εξαίρεση τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, της στατιστικής ταξινόμησης

Κενή Θέση Εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι Κενές Θέσεις Εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται Κενές Θέσεις Εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:
➢ μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε
➢ φορέα κοινωνικής ασφάλισης
➢ εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση
➢ προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές
➢ εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές Θέσεις Εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Source