Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αυξήθηκε το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για τον Μάιο – Οριακή μείωση του πλήθους οφειλετών

Αναρτήθηκε το
Tax Administration Monitor Μαΐου 2021, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 

  ΜΑΙΟΣ 2021 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.084.115.638,8 109.085.879.897,39 -0,002%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.752.778.309,8           24.281.955.181 1,939%
Ρυθμιζόμενο ποσό 5.290.681.225,1             5.371.590.971 -1,506%
Υπόλοιπο σε αναστολή 21.937.708.278,8            22.428.060.407 -2,186%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 84.331.337.328,9             84.803.924.716 -0,557%
Πλήθος οφειλετών 3.905.073,0                             3.937.848 -0,832%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.853.889 (μειωμένο κατά 1,3% σε σχέση με Μάιο 2021)

Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα Μάιος 2021 1.299.004 (την αντίστοιχη περίοδο το 2020 ήταν 1.272.431)
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης Μάιος 2021 70,71% (την αντίστοιχη περίοδο το 2020 ήταν 73,11%)
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ         242.516.019  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ         197.311.010  
ΜΑΡΤΙΟΣ                 186.095.014  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                 187.351.198  
ΜΑΙΟΣ         187.368.260  
5ΜΗΝΟ     1.000.641.501  
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865         242.516.019   -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257         197.311.010   -40,20%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526   272.230.876     183.569.065           186.095.014   1,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                 310.001.287   241.393.686   146.570.566           187.351.198   27,82%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964   244.263.816 164.927.674           187.368.260   13,61%
5ΜΗΝΟ    1.556.055.832               1.409.534.687       1.178.489.426        1.000.641.501   -15,09%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.901εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.523εκ. € (αύξηση κατά 15%).
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 340εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 93εκ. (αύξηση κατά 266%). Να πούμε εδώ ότι πέρυσι είχε γίνει αναστολή πληρωμών για μεγάλο μέρος φορολογουμένων.

Το 91 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΜΑΙΟΣ 2020 ΜΑΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι                         8.243.518                                      3.977.161   -52%
Εισόδημα                       12.626.514                                    37.269.246   195%
Φόροι στην Περιουσία                         5.940.799                                      5.880.391   -1%
Φ.Π.Α.                       30.400.141                                  173.326.046   470%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ.                       10.773.661                                    55.567.321   416%
Λοιποί έμμεσοι φόροι                         5.240.412                                         734.683   -86%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο                         5.341.644                                    17.711.303   232%
Δικαστικά έξοδα                         3.182.138                                      6.026.116   89%
Καταλογισμοί                         2.274.673                                      1.989.005   -13%
Δάνεια                              98.333                                      2.651.096   2596%
                    84.121.834                              305.132.366   263%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.647εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.365 εκ. (αύξηση κατά 12 %).
Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 315 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 84εκ. (αύξηση κατά 275%)

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 5μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 661εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 450εκ € (αύξηση κατά 47%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Μάιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 113 εκ. € (έναντι 72εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 56%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (92,1%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΜΑΙΟΣ 2020 ΜΑΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 10.828.226 6.671.118 -38%
Εισόδημα 9.807.724 26.540.206 171%
Φόροι στην Περιουσία 8.747.203 12.279.852 40%
Φ.Π.Α. 32.288.023 58.308.694 81%
ΣΥΝΟΛΟ 61.671.176 103.799.870 68%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171       334.892.778   -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129       392.099.598   -14,9%
ΜΑΡΤΙΟΣ        458.085.538         412.552.761         284.163.496         350.572.787   23,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ        528.510.780         367.932.556         226.124.044         299.378.691   32,4%
ΜΑΙΟΣ       410.760.698         353.972.485         239.408.565         315.814.377   31,9%
5ΜΗΝΟ      2.354.771.314         2.018.891.669        1.636.433.404        1.692.758.232   3,4%