Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αυξημένη ζήτηση στους ΟΣΕΚΑ το 2020 – Σταθερή για τους ΟΕΕ

Η Ε.Θ.Ε. αναδημοσιεύει σε ελληνική μετάφραση το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η EFAMA για την αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη με στατιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 και τις βασικές εξελίξεις του 2020. Το fact sheet με τους πίνακες έχει ανανεωθεί ώστε να περιλαμβάνει δεδομένα ανά χώρα και περισσότερα δεδομένα για Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. Καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή το 98% της Ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων.

Οι κύριες εξελίξεις του Δεκεμβρίου 2020 συνοψίζονται ως εξής:

• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και οι Ο.Ε.Ε. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €174 δισ. το Δεκέμβριο, έναντι €78 δισ. το Νοέμβριο.
• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές €121 δισ., έναντι €75 δισ. τον  προηγούμενο μήνα.
• Οι μακροπρόθεσμοι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (σ.σ. όλες οι κατηγορίες πλην Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €96 δισ., από €72 δισ. το Νοέμβριο.

– Οι Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €59 δισ., ίδιες με αυτές του Νοεμβρίου.
– Οι Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν αυξημένες καθαρές πωλήσεις ύψους €26 δισ., από €8 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
– Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν εισροές ύψους €9 δισ., από €4 δισ. το Νοέμβριο.

• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €25 δισ., σημαντικά αυξημένες από τα €4 δισ. εισροών του Νοεμβρίου.

• Οι καθαρές πωλήσεις των Ο.Ε.Ε. αυξήθηκαν στα €53 δισ. το Δεκέμβριο, από τα €3 δισ. του Νοεμβρίου.

• Το συνολικό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 2,3% στα €18.815 δισ.

Οι καθαρές πωλήσεις Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ το Δεκέμβριο του 2020, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επιτυχημένη έξοδο από την κρίση Covid-19 συνέχισε να ενισχύεται.

Σχόλια για τις κύριες εξελίξεις του 2020:

Άλλο ένα έτος αυξημένων πωλήσεων και ενεργητικών

Παρά τις σημαντικές καθαρές εκροές το Μάρτιο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, οι καθαρές πωλήσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε. αυξήθηκαν στα € 622 δισ. το 2020, σε σύγκριση με τα €542 δισ. το 2019, ενώ το καθαρό ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και των Ο.Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 5,6% στα €18.815 δισ., σε σύγκριση με τα €17.812 δισ. στο τέλος του 2019. Οι κύριοι παράγοντες αυτών των αυξήσεων είναι:

• τα μεγάλης κλίμακας δημοσιονομικά και νομισματικά πακέτα για τη στήριξη της οικονομίας, τα οποία καθησύχασαν τους επενδυτές και οδήγησαν σε ισχυρή ανάκαμψη των χρηματοπιστωτικών αγορών τον Απρίλιο και το Μάιο,

• τα εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας κεφαλαίων που διαθέτουν οι διαχειριστές των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και Ο.Ε.Ε., τα οποία αποδείχθηκαν χρήσιμα για τη διαχείριση των αιτήσεων εξαγοράς το Μάρτιο και επέτρεψαν την αποφυγή αναγκαστικών πωλήσεων ή αναστολών στη συντριπτική πλειονότητά τους,

• η ταχεία δημιουργία εμβολίων κατά του Covid-19, που έθεσε τις ελπίδες ότι η πανδημία θα  νικηθεί παρά το δεύτερο κύμα και την εμφάνιση των παραλλαγών του Covid-19.

Αυξημένη ζήτηση στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. το 2020

Μετά τις εκροές των €314 δισ. το Μάρτιο, οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν εισροές τους επόμενους εννέα μήνες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα συνολικές καθαρές πωλήσεις €467 δισ. το 2020, σε σύγκριση με €391 δισ. το 2019 και μέσες ετήσιες καθαρές πωλήσεις €326 δισ. τα τελευταία 10 χρόνια.

• Το 2020 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για τους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Οι καθαρές πωλήσεις ανέκαμψαν στα €158 δισ. το 2020, σε σύγκριση με τις καθαρές εκροές των €6 δισ. το 2019 και τις μέσες ετήσιες καθαρές πωλήσεις των €66 δισ. τα τελευταία 10 χρόνια. Παρά τον τεράστιο αντίκτυπο της πανδημίας σε πολλούς οικονομικούς τομείς, πολλοί επενδυτές πίστεψαν στην ανάκαμψη της οικονομίας και των εταιρικών κερδών.

• Οι καθαρές πωλήσεις των Ομολογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψαν σημαντική πτώση. Η πίεση στις αγορές σταθερού εισοδήματος και η υψηλότερη ζήτηση για μετρητά οδήγησαν σε καθαρές εκροές €156 δισ. το Μάρτιο. Η επακόλουθη ανάκαμψη δεν ήταν αρκετά ισχυρή για να αποτρέψει τη μείωση των συνολικών καθαρών πωλήσεων σε €82 δισ. το 2020, σε σύγκριση με τα €303 δισ. το 2019 και τα €125 δισ. κατά μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι χαμηλές αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα και η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του πληθωρισμού και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια μπορεί να έχουν πείσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν τη λογική για την αύξηση της έκθεσής τους σε Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

• Οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν είχαν ζήτηση το 2020, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μετά τις καθαρές εκροές των €44 δισ. το Μάρτιο, οι καθαρές πωλήσεις σημείωσαν οριακή ανάκαμψη τους επόμενους μήνες σε συνολικά €14 δισ. το 2020, σε σύγκριση με €48 δισ. το 2019 και €89 δισ. κατά μέσο όρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Μια πιθανή εξήγηση για τη χαμηλότερη ζήτηση για αυτή την κατηγορία Ο.Σ.Ε.Κ.Α.  είναι ότι η συσχέτιση μεταξύ αγορών μετοχών και σταθερού εισοδήματος έχει γίνει θετική, μειώνοντας έτσι τα οφέλη διαφοροποίησης που προσφέρουν οι Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Μόνο το μέλλον θα δείξει εάν η θετική σχέση μεταξύ των αποδόσεων μετοχών και ομολόγων θα διαρκέσει για παρατεταμένη χρονική περίοδο

• Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν ρεκόρ καθαρών πωλήσεων το 2020. Παρά τις καθαρές εκροές των €45 δισ. το Μάρτιο, οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €214 δισ. το 2020. Αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου, όταν πολλοί επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής ως προς το πώς η πανδημία θα επηρέαζε περαιτέρω τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σταθερή ζήτηση για τους Ο.Ε.Ε. το 2020

Η πανδημία είχε ελάχιστο αντίκτυπο στις καθαρές πωλήσεις των Ο.Ε.Ε., οι οποίες ανήλθαν στα €154 δισ. το 2020, σε σύγκριση με τα €151 δισ. το 2019 και ετήσιο μέσο όρο πωλήσεων €159 δισ. τα τελευταία 10 χρόνια. Οι καθαρές εισροές παρέμειναν θετικές το Μάρτιο και μετατράπηκαν σε ελαφρώς αρνητικές μόνο τον Απρίλιο (€12 δισ.). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι οι Ο.Ε.Ε. επωφελούνται με σταθερές εισροές από θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Παρ’ όλα αυτά, οι Μετοχικοί Ο.Ε.Ε. κατέγραψαν εκροές €11 δισ. το 2020, ενώ οι Ο.Ε.Ε. ακινήτων και λοιποί Ο.Ε.Ε. κατέγραψαν καθαρές εισροές €36 δισ. και €86 δισ., αντίστοιχα.

Η αύξηση των καθαρών πωλήσεων των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. το 2020, παρά την αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α.  Συνολικά, οι επενδυτές παρέμειναν σίγουροι για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής αγοράς συλλογικών επενδύσεων να αποφέρει αποδόσεις και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για το μέλλον γιατί η επιτυχία των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να μεταφέρουν μεγαλύτερο μερίδιο των αποταμιεύσεών τους σε μέσα κεφαλαιαγοράς.