Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αύξηση κατά 2 δις στα συνολικά χρέη προς το ΚΕΑΟ στο τρίτο τρίμηνο του έτους

Δημοσιεύθηκε η 3η τριμηνιαία έκθεση προόδου για το 2022 από το ΚΕΑΟ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 836.805 για οφειλές ύψους 6,3 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2022) ανέρχονται σε 421.447.218 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 9.054.216.478 ευρώ.

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 20.982 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.272 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 148 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 305 οφειλέτες από τον τ. ΟΓΑ, 553 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 226 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 9 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο τρίτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 38.496 οφειλέτες με οφειλές ύψους 204.115.095 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).


1 – Το πλήθος οφειλετών στον πίνακα δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη. Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.
2 – Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά την 1/1/2017
3 – Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2022 το συνολικό ποσό των 31.885.530.106 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 45.467.711.028 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/6/2022 ήταν 43.430.365.941 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 2.037.345.087 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 2.062.852.958 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 25.507.871 ευρώ. Η αύξηση αυτή στα πρόσθετα τέλη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής.

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:
– υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.843.805 οφειλέτες (78,05% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
– το 89,80% των οφειλετών (2.121.505 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
– μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 87.886 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (13,59% του τρέχοντος υπολοίπου)
– το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.547 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,91% του υπόλοιπου οφειλών)

Source