Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αύξηση του συνολικού χρέους στο ΚΕΑΟ στο τέταρτο τρίμηνο του 2021

Δημοσιεύθηκε η 4η τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ.

→ Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις του Ν.4611/2019 (ρύθμιση 120 δόσεων) έφτασαν σε πλήθος τις 506.518 για οφειλές ύψους 4,1 δισ. ευρώ.

→ Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021) ανέρχονται σε 302.677.917 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 7.828.207.593 ευρώ.

Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2021 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 12.784 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ Μισθωτών, 293.877 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 271 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 1.652 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 26.948 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 16 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 εντάχθηκαν 335.549 οφειλέτες με οφειλές ύψους 340.572.560 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).


1 – Το πλήθος οφειλετών στον πίνακα δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη. Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.
2 – Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά την 1/1/2017
3 – Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.564.266.892 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 41.020.670.581 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. Οι μεταβολές στο συνολικό χρέος διαμορφώνονται από τα εξής:
→ Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο των οφειλών τους για όλα τα έτη.
→ Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κ.Ε.Α.Ο.
→ Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση)
→ Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/9/2021 ήταν 38.777.206.032 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 2.243.464.549 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.756.643.967 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 486.820.582 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2021 διαβιβάστηκαν οι οφειλές των μη μισθωτών για την χρονική περίοδο από 1/2020 έως 9/2021.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής.

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι:

– υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.948.020 οφειλέτες (82,39% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
– το 90,55% των οφειλετών (2.141.110 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
– μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 83.436 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,28% του τρέχοντος υπολοίπου)
– το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.178 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,24% του υπόλοιπου οφειλών)

Δείτε ολόκληρη την έκθεση ή κατεβάστε την από εδώ: