Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αύξηση 9,2% στις ενάρξεις επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Γ’ τρίμηνο 2021.

Οι στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων αποτελούν, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στατιστικά πεδία και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ασκούντων πολιτική, των θεσμικών χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς έχουν ευρεία χρησιμότητα μέσω των πληροφοριών που παρέχουν.

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων και των πτωχεύσεων, σε τριμηνιαία βάση, παρέχει επίκαιρες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπακόλουθα του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικότερα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19).

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει:
– Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2), για το Β’ και Γ’ τρίμηνο 2020 και 2021.
– Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή (NUTS 1) / κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης, για το Γ’ τρίμηνο 2021.
– Διαγραμματική απεικόνιση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά εβδομάδα, για το Α’, Β’ και Γ’ τρίμηνο των ετών 2020 και 2021.
– Τριμηνιαία στοιχεία για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το Γ’ τρίμηνο των ετών 2020 και 2021.

Μεταβολή του πλήθους των νέων εγγραφών επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) και των πτωχεύσεων (Πίνακας 1)

→ Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 22.642, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 20.725 και μείωση 14,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.370.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Γ’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020, καταγράφηκε στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (34,0%) και στον τομέα
«Μεταφορά και Αποθήκευση» (12,4%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (22,1%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (15,6%).

→ Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας για το Γ’ τρίμηνο 2021 ήταν 1 έναντι 6 για το Γ’ τρίμηνο του 2020.
Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων), Γ’ τρίμηνο 2021 (Πίνακας 2)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:
• Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 2.280 εγγραφές σε σύνολο 6.406.
• Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 2.031 εγγραφές σε σύνολο 5.510.
• Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.497 εγγραφές σε σύνολο 7.642.
• Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.408 εγγραφές σε σύνολο 3.084.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων), Γ’ τρίμηνο 2021 (Πίνακας 3)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:
• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 5.915 εγγραφές σε σύνολο 16.541.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 507 εγγραφές σε σύνολο 2.002.
• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 91 εγγραφές σε σύνολο 350.
• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού», με 592 εγγραφές σε σύνολο 3.749.

1Σημειώνεται ότι στα στοιχεία που καταγράφονται για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία περιλαμβάνονται οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς (ΦΠΑ), δηλαδή οι αγρότες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο αγροτών, έχοντας σωρευτικά λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και έχοντας πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ίδιας παραγωγής και παροχές αγροτικών υπηρεσιών κατώτερης των 15.000 ευρώ προς οποιοδήποτε πρόσωπο.
 

Δείτε τους πίνακες ή κατεβάστε τους από εδώ: