Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βελτίωση του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους σε εισόδημα και ΦΠΑ – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Δεκεμβρίου 2020, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

108.107.034.008

107.586.235.454

0,484%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.011.262.107

23.952.296.020

0,246%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.095.771.901

83.633.939.434

0,552%

Πλήθος οφειλετών

4.045.217

4.278.506

-5,453%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2019 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.068.908
 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

353.465.865

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

329.956.257

ΜΑΡΤΙΟΣ

183.569.065

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

146.570.566

ΜΑΪΟΣ

164.927.674

ΙΟΥΝΙΟΣ

205.991.062

ΙΟΥΛΙΟΣ

238.782.140

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

197.028.361

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

183.715.951

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

160.727.689

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

130.673.928

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

140.435.998,3

12ΜΗΝΟ

           2.435.844.556 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

-0,22%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

10,94%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

183.569.065

-32,57%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

146.570.566

-39,28%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

164.927.674

-32,48%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

205.991.062

-6,15%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712

239.888.433

238.782.140

-0,46%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

197.028.361

23,29%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

183.715.951

-18,40%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

167.832.032

224.601.082

160.727.689

-28,44%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

160.941.126

155.337.828

130.673.928

-15,88%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

147.143.624

153.800.330

140.435.998

-8,69%

12ΜΗΝΟ

          2.877.563.582  

          2.787.600.517  

    2.435.844.556  

-12,62%

· Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.129εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 8.018εκ. € (μείωση κατά 11,08%).

Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.344 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.065 εκ. (αύξηση κατά 26%)

Το 95,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                        3.591.267  

                                 40.389.950  

1025%

Εισόδημα

                    547.884.565  

                               187.467.825  

-66%

Φόροι στην Περιουσία

                    141.459.522  

                               144.137.050  

2%

Φ.Π.Α.

                    271.232.639  

                               197.476.826  

-27%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

                      28.053.779  

                                 33.860.964  

21%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                        1.318.073  

                                   5.084.093  

286%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

                      14.299.446  

                                 27.713.809  

94%

Δικαστικά έξοδα

                        7.386.750  

                                   3.475.277  

-53%

Καταλογισμοί

                      11.020.165  

                                   4.105.003  

-63%

Δάνεια

                        3.827.374  

                               638.718.997  

16588%

            1.030.073.579  

                       1.282.429.795  

24,5%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 12μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.685εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 7.497 εκ. (μείωση κατά 24 %).
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 665 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.030εκ. (μείωση κατά 35,45%)
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Δεκέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 279 εκ. (έναντι 394εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (93,4%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                          12.679.843  

                     27.254.911  

115%

Εισόδημα

                        168.590.559  

                     79.736.565  

-53%

Φόροι στην Περιουσία

                          64.796.200  

                     55.195.615  

-15%

Φ.Π.Α.

                        130.708.576  

                     99.071.126  

-24%

ΣΥΝΟΛΟ

                        376.775.178  

                   261.258.217  

-31%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

-7,8%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

9,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

458.085.538

412.552.761

284.163.496

-31,1%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

528.510.780

367.932.556

226.124.044

-38,5%

ΜΑΪΟΣ

410.760.698

353.972.485

239.408.565

-32,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

394.631.112

363.383.493

279.050.480

-23,2%

ΙΟΥΛΙΟΣ

405.839.583

432.322.900

355.334.408

-17,8%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

418.236.648

395.472.071

300.499.032

-24,0%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

420.777.064

476.793.696

393.192.369

-17,5%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

513.335.826  

 571.697.751  

363.034.734  

-36,5%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

       476.767.634  

        502.973.798  

     378.561.289  

-24,7%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

         570.061.457  

      564.578.033  

      418.190.210  

-25,9%

12ΜΗΝΟ

       5.554.420.640  

     5.326.113.411  

     4.124.295.926  

-22,6%