Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν »

13 Οκτώβριου 2022

Βοηθητικό Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν »

Βοηθητικό Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν »

Δείτε το εδώ

Συνημμένα

Source