Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κύρωση των ΠΝΠ με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους και έκτακτα μέτρα για τις πυρκαγιές

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση των δύο ΠΝΠ του Αυγούστου :

α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ” ΄Εκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ” Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄143) και άλλες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5ης Αυγούστου 2021. με την οποία θεσπίζονται τα αναγκαίο άμεσα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν επί σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που ήταν σε εξέλιξη, θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Επιπροσθέτως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021, με την οποία επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Επικράτεια κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο 2021, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας για άμεση και οργανωμένη αντίδραση της Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλισθεί αφενός η ομαλή ανακούφιση του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου η αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν προς στήριξη των πληγέντων. Παράλληλα, προωθείται μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων με τα οποία αντιμετωπίζονται συνολικά οι δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκύψει συνέπεια των πυρκαγιών, με στόχο την άμεση ενίσχυση των περιοχών και προσώπων που έχουν πληγεί και την επαναφορά αυτών σε συνθήκες κανονικότητας.