Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Για όλους του καλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης η ενίσχυση του Ιανουαρίου

Με την απόφαση 3514/17.1.2022, τροποποιείται η απόφαση  109435/31.12.2021 σχετικά με τα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022

Αναλυτικά
Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services. gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

B. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απαλείφεται.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση 109435/31.12.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.