Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γιώργος Χριστόπουλος: …quot;Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμαquot; (γνωστό άσμα)

Δικαιούται το ΔΣ της ΠΟΦΕΕ και βέβαια όλοι οι πρόεδροι των Ενώσεων συγχαρητήρια! Επιτελούς ο χρόνος είσπραξης των αγροτικών επιδοτήσεων γίνεται σύντομα νόμος:

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α’167) (Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται».

ΠΡΟΣ
Τον Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Tον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
κ. Γεώργιο Πιτσιλή  
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020  Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 157                                
…Σας υπενθυμίζουμε για το επίμαχο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και της ακολουθούμενης πρακτικής του ΟΠΕΚΕΠΕ  που προκαλεί διαχρονική εκκρεμότητα με  άσκοπη ταλαιπωρία και «πονοκέφαλο» στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, τις διαχρονικά υποβληθείσες  και συζητηθείσες προτάσεις μας: μπορεί να λυθεί με εναλλακτική ρύθμιση και εφαρμογή της ταμειακής βάσης, όπως η ανάγκη των συναλλαγών και της ζωής επέβαλε και έγινε για παράδειγμα με τα ανείσπρακτα ενοίκια και άλλαξε το άρθρο 39 του ΚΦΕ- Ν.4172/2013.” ……….       
Με εκτίμηση το ΔΣ της  ΠΟΦΕΕ.                    

Υ.Γ. Έκτοτε δούλεψε το presink  Καμπάνη και της αφεντιάς μου, της αρθρογραφίας του κόμβου Taxheaven , του Παπαδημητρίου και όλων σας.