Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γ. Χριστόπουλος: Οι 7 θεραπείες στα ενοίκια και η 2η ευκαιρία – Ποιες σημαντικές αλλαγές δρομολογήθηκαν

Μαζί με το άνοιγμα του μηνός Φεβρουαρίου 2021 στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η απόφαση

Α.1050/2021
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργου Πιτσιλή με την οποία τροποποιείται η απόφασή του 

ΠΟΛ.1162/2018
που ρυθμίζει την «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε σχετικά αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία και με την ΠΟΦΕΕ (και από τις οποίες μέχρι στιγμής λείπει η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων COVID από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο 2020), δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει στην αρχή του μήνα ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Απόστολος Βεσυρόπουλος (Βλ. σχ.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τα μειωμένα μισθώματα – Δελτία Τύπου – Υπουργείο Οικονομικών
):

1ον Αναβιώνει η προθεσμία για να δηλώσουμε μέχρι 12 Απριλίου 2021,
τα ληγμένα μισθωτήρια μέχρι την 12η Ιουνίου 2020

2ον Από 16 Μαρτίου μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις πάνω σε ειδοποιήσεις για λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις covid Μαρτίου έως Δεκεμβρίου 2020

3ον
Για ενοικίαση περιπτέρων ή κυλικείων, για εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

4ον Από 12 Μαρτίου μέχρι 12 Απριλίου 2021 και ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι εκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

5ον Περίπτερα: από 12 Μαρτίου μέχρι 12 Απριλίου 2021 μπορούν οι δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021

6ον
Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά υποβάλλουν τις ως άνω δηλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο 2021
από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 29η Μαρτίου 2021.
».

7ον Αλλάζουν τα  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» των άρθρων 3 και 11 της υπό στοιχεία

ΠΟΛ.1162/2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 3579) και αντικαθίστανται από τα συνημμένα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» της νέας απόφασης

(Δείτε επίσης το σχετικό άρθρο «Η αποκωδικοποίηση των μέτρων στήριξης των μισθωτών και εκμισθωτών – Πως φορολογούνται τα μειωμένα ενοίκια»)