Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γ. Χριστόπουλος: Σημαντική υπενθύμιση για υποβολή δικαιολογητικών της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»

25 Φεβρουάριου 2022

Γ. Χριστόπουλος: Σημαντική υπενθύμιση για υποβολή δικαιολογητικών της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»

Γιώργος Χριστόπουλος: σημαντική υπενθύμιση    
Στις πολλές υποχρεώσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου σημειώστε και αυτή: Αφορά την δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» 

Σημ. ήταν 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55  (Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον ΚΑΔ (49.39, 79.11, 79.12)   

Σχ. βλ. ΚΥΑ  Α.Π. 3407/10.06.2021.

Το αργότερο έως την 28.02.2022 πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά «Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης», όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης. Σχ. η απόφαση ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 14/02/2022 Α.Π. 761
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το λήπτη της ενίσχυσης το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.