Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γ. Χριστόπουλος: Στο e-bοok βοήθημα «Φορολογικές Δηλώσεις 2022 μέσα από ασκήσεις» προστέθηκε και ο «Αναλυτικός Οδηγός για το έντυπο «Ν» (με διαδραστική λειτουργία)»

Ο συνάδελφος λογιστής και ο φοροτεχνικός της πράξης, λόγω της πληθώρας των αλλαγών και της έλλειψης χρόνου δεν έχει το χρόνο για πολλές θεωρητικές αναλύσεις.

Χρειάζεται κυρίως εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η αφετηρία μας και φέτος. Μέσα από ολοκληρωμένες ασκήσεις – παραδείγματα πάνω σε όλα τα έντυπα, οι συνάδελφοι  λύνουν  όλες τις απορίες και βρίσκουν αυτά που θέλουν. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν όλα τα εισοδήματα με επισημάνσεις και οδηγίες. Γίνεται παραπομπή στις διατάξεις και εγκυκλίους για ότι περισσότερο θέλει να δει ο συνάδελφος.

Τα παραδείγματα των ασκήσεων δεν αφήνουν καμία επιχείρηση έξω.

Καλύπτουμε κάθε μορφή επιχείρησης με όλες τις δραστηριότητες (εμπορική, παραγωγική, αγροτική, παροχή υπηρεσιών)

Ατομική, αλιείς, αγρότες, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, μη κερδοσκοπικά Ν.Π. (σωματεία, ιδρύματα, κ.λπ.), Κοινοπραξίες, Αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές

Και όλα αυτά συμπληρώνονται από τον Αναλυτικό Οδηγό για το έντυπο Ν (με διαδραστική λειτουργία*).

(*Κάνοντας κλικ πάνω στους κωδικούς, ο συνάδελφος μεταφέρεται αυτόματα στις αντίστοιχες αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης.)

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εδώ για να πάρετε κωδικούς.

Source