Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για βεβαιώσεις ΤΑΠ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 22 Απριλίου 2021 θέτει σε λειτουργία μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω της οποίας θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για:

– έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ,
– μεταβολή ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις κ.α.) και
– δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Για να μεταβείτε στη σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατήστε εδώ.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και επιτάχυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση της ταλαιπωρίας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, οι δημότες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αιτούνται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας με τη χρήση των κωδικών taxis net (οι δημότες) ή την πιστοποίηση της ιδιότητάς τους (Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) για την έκδοση των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

Με τη λειτουργία της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας ο Δήμος Θεσσαλονίκης  επιτυγχάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω της παροχής αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ιδίως λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19.

Οι συναλλασσόμενοι, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης τους, θα λαμβάνουν ειδοποίηση με τον αριθμό αναφοράς και ακολούθως θα ενημερώνονται για την ολοκλήρωση επεξεργασίας της Αίτησης και για την οικονομική τακτοποίηση όταν προκύπτει οφειλή.

Εναλλακτικά αιτήματα μπορούν να κατατίθενται δια ζώσης σε γκισέ που λειτουργεί στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α΄, αρ. 1), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 κατόπιν ραντεβού (είτε μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών ραντεβού του Δήμου Θεσσαλονίκης είτε τηλεφωνικά – 2313 317 248 και 2313 317 247-) . Οι συναλλασσόμενοι θα καταθέτουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες) και θα ειδοποιούνται για την οικονομική τακτοποίησή, όταν προκύπτει οφειλή, καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Οι Αιτήσεις (ηλεκτρονικές ή σε φυσικό αρχείο) που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

Τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις, μπορούν να παραλαμβάνουν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή δεν δύνανται να προσέλθουν στην Υπηρεσία δια ζώσης για την πρωτότυπη παραλαβή τους, μέσω Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) με σχετική εξουσιοδότηση στον υπάλληλο courier από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά την κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, να προσκομίζονται και τυχόν αποδεικτικά δηλώσεων (Μ.Α.Δ.) των ακινήτων που υποβλήθηκαν στην Πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (αναφορικά με διαφορές τετραγωνικών μέτρων έως τις 30-9-2020)

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων  για έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ, και μεταβολών ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις, δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων κ.α.), διακόπτεται η λειτουργία της Πλατφόρμας των Συμβολαιογράφων καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) [email protected]