Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΕΕ: Τα μαθήματα κολύμβησης δεν απαλλάσσονται από ΦΠΑ

29 Οκτώβριου 2021

ΔΕΕ: Τα μαθήματα κολύμβησης δεν απαλλάσσονται από ΦΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) ασχολήθηκε με το ερώτημα εάν η παροχή μαθημάτων κολύμβησης απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Το ΔΕΚ έκρινε (C-373/19 Dubrovin & Tröger – Απόφαση Aquatics της 21ης Οκτωβρίου 2021) ότι τα δίδακτρα κολύμβησης που παρέχονται από ιδιωτική σχολή κολύμβησης δεν εμπίπτουν στον κανόνα εξαίρεσης ως «δίδακτρα σε σχολείο και πανεπιστήμιο» στο άρθρο 132 παράγραφος 1 (i) και (ι) της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.