Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4819/2021 για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων και την παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

23 Ιούλιος 2021

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4819/2021 για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων και την παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.