Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ορισμένοι φορείς διευκόλυνσης σχεδιάζουν, προωθούν και συμβάλλουν στη δημιουργία δομών σε τρίτες χώρες που διαβρώνουν τη φορολογική βάση των κρατών μελών μέσω της φοροδιαφυγής ή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Οι δομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν οντότητες που δεν έχουν ελάχιστη υπόσταση προκειμένου να επωφεληθούν από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων ή των φορολογικών συμβάσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω της αντιμετώπισης του ρόλου των φορέων διευκόλυνσης που δημιουργούν αυτές τις πολύπλοκες και αδιαφανείς δομές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 12 Οκτωβρίου 2022.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Source