Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Διάθεση στοιχείων του ΓΕΜΗ στο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ και στο Μητρώο Ιδρυμάτων και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων της ΤτΕ

Με απόφαση του Υπ. Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη υλοποιείται η διάθεση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου της Καταπολέμησης της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής.

Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδοι: Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ
(checkAfmAndArGemiNotBranch) και Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists).
Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης
Μέθοδος: Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard).
Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδος:
Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών από Μητρώο ΓΕΜΗ (GemhBasicInfo).

Με την ίδια απόφαση επίσης, διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Ιδρυμάτων και Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates database RIAD) της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης του ανωτέρου Μητρώου και της ενίσχυσης της ποιότητας των στοιχείων του.

Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδοι: Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (checkAfmAndArGemiNotBranch) και Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists).
Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης Μέθοδος: Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard).
Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ
Μέθοδος: Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών από Μητρώο ΓΕΜΗ (GemhBasicInfo).
Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ
Μέθοδοι:
– Λίστα καταστάσεων αιτήσεων (listAppStatus),
– Λίστα καταστάσεων αποφάσεων listAppSubject,
– Λίστα Περιφερειών listCountiesWithMunicipalities,
– Λίστα ΔΟΥ listDOY,
– Λίστα Νομικών Τύπων listLegalTypes,
– Λίστα καταστάσεων μελών listMemberStatus,
– Λίστα Εθνικοτήτων listNationalities,
– Λίστα Οργανισμών listOrganizations,
– Λίστα καταστάσεων μέλους listPersonPositions,
– Λίστα κατηγοριών listSubjectTypes.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου